Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004

Kazalo

4386. Sklep o sprejetju programa komunalnega opremljanja zemljišča v območju zazidalnega načrta VS 9/10 Škofljica, morfološki enoti 1A in 2B, stran 12230.

Na podlagi 141. člena ZUREP (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 55/03 in 58/03) in na podlagi 1. in 17. člena Navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) ter skladno s 16. členom Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 13. redni seji dne 31. 8. 2004 sprejel
S K L E P
o sprejetju programa komunalnega opremljanja zemljišča v območju zazidalnega načrta VS 9/10 Škofljica, morfološki enoti 1A in 2B
1. člen
Sprejme se program opremljanja za izgradnjo sekundarne komunalne opreme za območje zazidalnega načrta VS 9/10 Škofljica, morfološki enoti 1A in 2B (Uradni list RS, št. 19/03), ki ga je izdelalo podjetje GEAS d.o.o., Slovenska 5, Ljubljana, z datumom marec 2004.
2. člen
Komunalni prispevek na m2 gradbene parcele na dan 29. 2. 2004, znaša:
– za blokovno gradnjo: 53.525,41 SIT/m2
– za individualno gradnjo: 18.713,92 SIT/m2.
3. člen
Izhodiščna cena se revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih stroškov, ki ga vsak mesec objavi Statistični urad Republike Slovenije.
4. člen
Program opremljanja zemljišč je na vpogled v prostorih občinske uprave Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 03200/11/04
Škofljica, dne 7. septembra 2004.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.

AAA Zlata odličnost