Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004

Kazalo

4360. Sklep o prenehanju javnega dobra, stran 12188.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – odl. US 73/95, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01, 87/01, 16/02 – sklep US, 51/02, 108/2003 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (MUV, št. 22/03 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Dravograd na 20. seji dne 9. 9. 2004 sprejel
S K L E P
o prenehanju javnega dobra
I
Na zemljišču parc. št. 340/3 pot v izmeri 124 m2 in parc. št. 340/2 pot v izmeri 154 m2 pripisano pri k.o. Vič preneha status javnega dobra.
II
Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se po prenehanju javnega dobra vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu lastninska pravica v korist Občine Dravograd, do celote.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-2/2002-20
Dravograd, dne 9. septembra 2004.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost