Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004

Kazalo

4356. Dopolnitev meril za ocenjevanje pedagoških študijskih programov, njihovem obsegu in strukturi, stran 12186.

Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo je na podlagi 49. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 134/03 – UPB1 in 63/04) in 8. člena Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98 in 55/03) 10. 9. 2004 sprejel
D O P O L N I T E V M E R I L
za ocenjevanje pedagoških študijskih programov, njihovem obsegu in strukturi
1. člen
V Merilih za ocenjevanje pedagoških študijskih programov, njihovem obsegu in strukturi (Uradni list RS, št. 56/98) se doda nova 4.a točka, ki se glasi:
»4.a. PODIPLOMSKI PEDAGOŠKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
V podiplomskih študijskih programih na študijskem področju (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede se integralno povezujejo:
– vede o vzgoji in izobraževanju,
– discipline, na katerih temeljijo specifična predmetna področja, ki se poučujejo v šolah, ter
– predmetne oziroma specialne didaktike.
Podiplomski študijski programi na tem področju so oblikovani tako, da vključujejo individualno raziskovalno delo podiplomskih študentov, usmerjeno v teoretična in praktična vprašanja s področja vzgoje, izobraževanja oziroma poučevanja.
Pri ocenjevanju podiplomskih pedagoških študijskih programov se smiselno upoštevajo druga določila teh meril.«
2. člen
Doda se nova 6. točka, ki se glasi:
»6. UVELJAVITEV DOPOLNITVE MERIL
3. člen
Ta dopolnitev meril začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
Št. 011-03-62/2004
Ljubljana, dne 10. septembra 2004.
Predsednica
Sveta RS za visoko šolstvo
prof. dr. Andreja Kocijančič l. r.

AAA Zlata odličnost