Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004

Kazalo

4137. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Vojnik, stran 11092.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je Občinski svet občine Vojnik na 13. redni seji dne 28. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Vojnik
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 4. člena Odloka o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 38/03) tako, da se glasi:
»Občina Vojnik v sodelovanju z Društvom turističnih vodnikov Slovenije sekcija Celje in s Turističnimi društvi Občine Vojnik, organizira in izvede tečaj.«.
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 5. člena tako, da se glasi:
»Oseba, mlajša od 18 let, lahko pridobi naziv »mladi turistični vodnik« po opravljenem posebnem programu izobraževanja, ki ga pripravijo Društvo turističnih vodnikov Slovenije sekcija Celje, turistična društva Občine Vojnik in mentorji turističnih podmladkov osnovnih šol.«.
3. člen
Spremeni se 8. člen tako, da se glasi:
»Lokalna turistična vodenja se izvajajo v sklopu rednih in naročenih vodenj. Naročila za vodenje lokalnih turističnih vodnikov sprejema Občina Vojnik ali z njenim pooblastilom turistična in druga društva ter organizacije, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo.«.
4. člen
Spremeni se 10. člen tako, da se glasi:
»Občina Vojnik na osnovi prijav lokalnega turističnega vodnika vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih. Pooblaščeni iz 8. člena posredujejo letno poročilo o opravljenih turističnih vodenjih do 15. januarja za preteklo leto Občini Vojnik.«.
5. člen
Spremeni se 11. člen tako, da se glasi:
»Lokalnim turističnim vodnikom se za opravljeno vodenje zagotovi plačilo. Plačilo se opravi na podlagi števila opravljenih vodenj. Vrednost postavke vodenja potrdi Občinski svet občine Vojnik.«.
6. člen
Črta se 15. člen.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 696-07/04-2
Vojnik, dne 28. julija 2004.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost