Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004

Kazalo

4120. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 11057.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99 – US RS, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in na podlagi 18. in 101. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 10. seji dne 15. 7. 2004 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1
Zemljišče parc. št. 2733/4 pot v površini 402 m2, parc. št. 2734/12 pot v površini 1092 m2, parc. št. 2734/17 pot v površini 368 m2 in parc. št. 2734/18 pot v površini 75 m2 vpisane v vl. št. 2420 v k.o. Cerknica kot javno dobro, prenehajo biti javno dobro v splošni rabi.
2
Dovoljuje se, da se parcele 2733/4 pot v površini 402 m2, parc. št. 2734/12 pot v površini 1092 m2, parc. št. 2734/17 pot v površini 368 m2 in parc. št. 2734/18 pot v površini 75 m2 vpisane v vl. št. 2420 v k.o. Cerknica odpišejo od vl. št. 2420 in pripišejo k vl. št. k.o. Cerknica, kjer je že knjižena kot lastnica Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157.
3
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46502-00027/2004
Cerknica, dne 15. julija 2004.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l. r.

AAA Zlata odličnost