Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004

Kazalo

4119. Aneks k tarifni prilogi kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, stran 11056.

A N E K S K T A R I F N I P R I L O G I
K O L E K T I V N E P O G O D B E
dejavnosti trgovine Slovenije
(Uradni list RS, št. 10/98, 110/99, 23/02 in 73/03)
1. člen
Na podlagi Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 70/04) in v skladu z Dogovorom o politiki plač v zasebnem sektorju za obdobje 2004–2005 (Uradni list RS, št. 55/04) znaša uskladitveni znesek za dejavnost G – Trgovina popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe 7.500 SIT bruto. V tem znesku je vključena uskladitev bruto plač z dogovorjeno stopnjo rasti življenjskih stroškov in uskladitev s porastom produktivnost v dejavnosti trgovine.
2. člen
Uskladitveni znesek iz 1. člena tega aneksa se izplača kot posebni bruto nominalni dodatek k izplačani bruto plači od meseca avgusta 2004 dalje. Če so se bruto plače v letu 2004 že povečale, se ob izplačilu plač za mesec avgust 2004 izplača le razlika do uskladitvenega zneska.
3. člen
Uskladitveni znesek iz 1. člena se izplačuje dokler ni dogovorjeno drugače.
4. člen
Aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. avgusta 2004.
5. člen
V primeru spora se uporabljajo določbe Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije.
Ljubljana, dne 20. julija 2004.
Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije
Sindikat delavcev trgovine Slovenije
Predsednik
Franci Lavrač l. r.
Konfederacija sindikatov 90
Slovenije
Sindikat trgovine Slovenije
Predsednik
Dejan Cividini l. r.
Gospodarska zbornica
Slovenije
Združenje za trgovino
Predsednik
Stanislav Brodnjak l. r.
Združenje delodajalcev
Slovenije
Sekcija za trgovino
Predsednik
Aleš Čerin l. r.
Ta aneks k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa k tarifni prilogi kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 26. 7. 2004 pod zap. št. 43/10 in št. spisa 121-03-028/94-029.

AAA Zlata odličnost