Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004

Kazalo

4118. Sklep o razpisu naknadnih volitev v Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz druge volilne skupine, stran 11055.

Na podlagi 30. člena Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici (Uradni list RS, št. 41/99 in 25/04) je Upravni odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji dne 20. 7. 2004 sprejel
S K L E P
o razpisu naknadnih volitev v Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz druge volilne skupine
I
Izhajajoč iz ugotovitve, da na posameznih voliščih, na katerih so se 10. maja 2004 volili predstavniki iz druge volilne skupine (pravne osebe), ni bilo izvedeno glasovanje v posamezne odbore izpostav, svete območnih enot ter v svet zbornice, ker v zakonitem roku ni bila vložena nobena kandidatura, je Upravni odbor KGZS, ob smiselni uporabi 99. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97 – odl. US, 70/00 in 73/03 – odl. US), sprejel sklep, da se razpišejo naknadne volitve v posameznih volilnih enotah za izvolitev predstavnikov pravnih oseb v organe KGZS.
II
Naknadne volitve se razpisujejo za naslednje organe:
1. Svet KGZS:
– Volilna enota Koper – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge;
2. sveti območnih enot:
– Svet OE Koper – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Svet OE Kočevje – predstavnik zadrug;
3. odbori izpostav:
– Ajdovščina – predstavnik zadrug,
– predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Idrija – predstavnik zadrug,
– predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Tolmin – predstavnik zadrug,
– predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Izola – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Koper – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Piran – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Sežana – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Tržič – predstavnik zadrug,
– predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Škofja Loka – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Grosuplje – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Ljubljana Vič-Rudnik – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Ljubljana Moste Polje – predstavnik zadrug,
– Ljubljana Šiška Bežigrad – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Kamnik – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Domžale – predstavnik zadrug,
– Zagorje ob Savi – predstavnik zadrug,
– predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Trbovlje – predstavnik zadrug,
– predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Logatec – predstavnik zadrug,
– predstavnik pravnih oseb, ki niso zadrug,
– Hrastnik – predstavnik zadrug,
– predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Litija – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Kočevje – predstavnik zadrug,
– Ribnica – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadrug,
– Ilirska Bistrica- predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Cerknica – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Novo mesto – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Metlika – predstavnik zadrug,
– predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Črnomelj – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Krško – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Sevnica – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Šmarje pri Jelšah – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Žalec – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Šentjur pri Celju – predstavnik zadrug,
– predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Laško – predstavnik zadrug,
– predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Celje – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Slovenske Konjice – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Lenart – predstavnik zadrug,
– predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Slovenska Bistrica – predstavnik zadrug,
– predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Ruše – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Pesnica – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Gornja Radgona – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Lendava – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Ljutomer – predstavnik zadrug,
– predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge,
– Murska Sobota – predstavnik pravnih oseb, ki niso zadruge.
III
Kandidature je potrebno vložiti pri Volilni komisiji KGZS, Ljubljana, Miklošičeva 4, najpozneje do 15. 9. 2004.
IV
Glasovanje se bo izvedlo v času od 5. do 15. oktobra 2004. Glasovanje se bo opravilo po pošti. Za ugotavljanje izida glasovanja se bodo upoštevale glasovnice, ki bodo prispele k Volilni komisiji KGZS najpozneje 15. oktobra 2004 do 12. ure.
V
Za izvršitev tega sklepa skrbi Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 400762
Ljubljana, dne 21. julija 2004.
Peter Vrisk, univ. dipl. inž. kmet. l. r.
Predsednik
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

AAA Zlata odličnost