Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2004 z dne 13. 8. 2004

Kazalo

4114. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napravah za omejevanje hitrosti nekaterih kategorij vozil, stran 11047.

Na podlagi 192. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odl. US, 61/00, 100/00 – odl. US, 21/02, 54/02 – odl. US, 67/02 in 97/03 – odl. US) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napravah za omejevanje hitrosti nekaterih kategorij vozil
1. člen
V Pravilniku o napravah za omejevanje hitrosti nekaterih kategorij vozil (Uradni list RS, 45/04) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Vozila iz prvega odstavka prejšnjega člena se lahko uporabljajo na cestah le, če je njihov omejilnik hitrosti nastavljen tako, da ne morejo preseči največje dovoljene hitrosti glede na namen oziroma kategorijo vozila, in sicer:
90 km/h   – za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 12 ton in
      – za tovorna vozila, ki se uporabljajo izključno za prevoz nevarnega blaga;
100 km/h  – za avtobuse, razen zgibnih avtobusov, in
      – za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 12 ton.«
2. člen
V 8. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Določba prejšnjega odstavka velja le za vozila, ki so bila v Republiki Sloveniji prvič registrirana po 1. oktobru 1996.«
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 26400-6/2004/12
Ljubljana, dne 26. julija 2004.
EVA 2004-2411-0040
dr. Marko Pavliha l. r.
Minister
za promet
Soglašam!
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost