Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

4020. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, stran 10811.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99, 6/01 in 68/03) je Občinski svet občine Podčetrtek na 13. redni seji dne 12. 7. 2004 sprejel
S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št. 1871/2, pot v izmeri 632 m2, parc. št. 1871/3, pot v izmeri 148 m2 in parc. št. 1871/4, pot v izmeri 346 m2, vpisane pri ZK vl. št. 829, k. o. Imeno.
2
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postanejo last Občine Podčetrtek.
3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0106/2004
Podčetrtek, dne 13. julija 2004.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.