Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

4017. Sklep o podelitvi priznanja Mestne občine Nova Gorica, stran 10799.

Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02) in 17. člena odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 4/97 in Uradne objave, št. 10/99 in 4/01) je Mestni svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. 7. 2004 sprejel
S K L E P
1
Mestni svet mestne občine Nova Gorica podeljuje naslednja priznanja Mestne občine Nova Gorica v letu 2004:
NAZIV ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE NOVA GORICA se podeli:
– ROMANU PRODIJU, roj. 1939, univ. profesor, Bologna, Italija,
za njegovo podporo čezmejnim projektom in tako izkazano naklonjenost goriškemu obmejnemu območju, kar je nedvomno prispevalo k večji mednarodni prepoznavnosti ter s tem povezani promociji našega prostora v Evropi.
NAGRADO MESTNE OBČINE NOVA GORICA prejmejo:
– ROK URŠIČ, roj. 1963, univ. dipl. elektrotehnike, Ščedne 24, Nova Gorica,
za izjemne dosežke na področju podjetništva, gospodarstva in gospodarskega razvoja Goriške.
– VILJEM DE BREA, roj. 1938, prof. telesne vzgoje, Pod gričem 50, Rožna Dolina,
za trajno pomembne uspehe in življenjsko delo na področju šolstva, kulture in športa, v katere je nagrajenec vtisnil svoj osebni pečat.
– UMBERT BIZJAK, roj. 1934, prof. telesne vzgoje, Iztokova 8, Nova Gorica,
za dolgoletno doseganje pomembnih uspehov na področju športa v novogoriškem prostoru in za njegove izredne zasluge pri usmerjanju mladih v šport kot načinu življenja, kar je neprecenljive vrednosti.
NAGRADO FRANCETA BEVKA prejme:
– BORIS JUKIĆ, roj. 1947, prof. slovenščine in angleščine, Sužid 16/b, Kobarid,
za dosežke na pisateljskem in prevajalskem področju leposlovne literature.
BEVKOVO LISTINO prejme:
– MIRKO VUKSANOVIČ, roj. 1962, svobodni umetnik, Ajševica 47, Nova Gorica,
za izjemne dosežke na področju kulturne umetnosti.
DIPLOMO MESTNE OBČINE NOVA GORICA prejmejo:
– ANA MARIJA RIJAVEC, roj. 1942, učiteljica v pokoju, Cankarjeva 78, Nova Gorica,
za dolgoletno delo na področju vzgoje in izobraževanja ter za prispevek pri delovanju Planinskega društva Nova Gorica in za napore usmerjene k ohranjanju kulturne dediščine na trnovski planoti.
– DRUŠTVO UNIVERZA ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE, Erjavčeva 4, Nova Gorica,
za odmevno in uspešno delo na področju izobraževanja v tretjem življenjskem obdobju, kakor tudi izraženi skrbi za ohranjanje fizičnega in mentalnega zdravja v tem obdobju ter za ohranjanje kulturne dediščine.
– VAŠKA SKUPNOST DRAGOVICA,
za izkazano aktivnost na področju družbenega življenja, kulturnega delovanja, negovanja in obujanja starih običajev, mednarodnega sodelovanja ter sodelovanja pri humanitarnih dejavnostih.
– PRVAČKA PLEH MUZIKA,
za dosežke na glasbenem področju in za izkazano trdoživost ob nedavnem praznovanju visokega jubileja – 250. letnice.
– SREČKO LAPAJNE, roj. 1949, učitelj zgod. in geog. – upokojenec, Gradnikove brigade 39, Nova Gorica,
za dolgoletno uspešno in prizadevno delo v organizacijah, ki pomagajo duševno prizadetim osebam.
Št. 902-1/2004
Nova Gorica, dne 22. julija 2004.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.