Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

4016. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 10799.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02) ter 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) je Mestni svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. 7. 2004 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukinja kot javno dobro parc. št. 2946/17 cesta 241 m² k.o. Bate.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Mestne občine Nova Gorica.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po uradni objavi v Uradnem listu RS.
Št. 465-03-51/01
Nova Gorica, dne 22. julija 2004.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.