Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

4014. Sklep o sprejetju programa prodaje stvarnega premoženja, stran 10799.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 24. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. 7. 2004 sprejel naslednji
S K L E P
1
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejme posamezni program prodaje stvarnega premoženja št. 465-03-23/2002 z dne 7. 7. 2004, ki ga je pripravila komisija za prodajo stvarnega premoženja, in sicer:
– parc. št. 510/1 k.o. Rožna dolina, sadovnjak v izmeri 7.189 m2.
Izklicna cena zemljišča je 19,392.560 SIT.
2
Mestni svet mestne občine Nova Gorica za podpis pogodbe pooblašča župana Mestne občine Nova Gorica.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnih objavah – Uradni list RS.
Št. 465-03-23/2002
Nova Gorica, dne 22. julija 2004.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.