Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

4013. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova Gorica, stran 10798.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02) ter 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. 7. 2004 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova Gorica
1
V javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica se za posamezne programe vrtca določijo cene, ki znašajo mesečno na otroka:
I. STAROSTNO OBDOBJE
 
celodnevni program     97.529 SIT
poldnevni program      76.766 SIT
 
II. STAROSTNO OBDOBJE
 
oddelki 3-4 let
Vrtec        celodnevni program  poldnevni program
Branik           72.210 SIT          –
Nova Gorica         89.333 SIT     80.388 SIT
 
oddelki od 4-6 let
Branik           67.426 SIT          –
Dornberk          70.151 SIT     55.696 SIT
Renče            69.509 SIT     55.696 SIT
Solkan           69.527 SIT     55.696 SIT
Šempas           69.282 SIT     55.696 SIT
Nova Gorica         70.234 SIT     55.696 SIT
 
KOMBINIRANI ODDELKI
 
Branik           79.029 SIT          –
Nova Gorica         89.333 SIT     80.388 SIT
2
V primerih odsotnosti otroka se prispevek staršev zmanjša za dnevni strošek za živila.
3
Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca več kot 15 zaporednih obračunskih dni, so starši oproščeni plačila vrtca za čas odsotnosti. Vlogo za oprostitev plačila, s priloženim zdravniškim potrdilom, starši oddajo na Oddelek za družbene dejavnosti najkasneje v roku 5 dni od zaključka odsotnosti.
4
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic, rezervirati mesto v izbrani enoti vrtca, plačajo v mesecu, ko je otrok odsoten 25% višine njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo.
5
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa.
6
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah – Uradni list RS in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 9. 2004 dalje.
Št. 380-05-1/04-6
Nova Gorica, dne 22. julija 2004.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.