Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

4011. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, spremembe in dopolnitve 2003, za območja komunalne infrastrukture, stran 10797.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave glasila Oko, št. 6/02), drugega odstavka 172. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter sklepa Mestnega sveta mestne občine Nova Gorica o ločenem vodenju postopka z dne 25. 3. 2004 je Mestni svet mestne občine Nova Gorica na izredni seji dne 19. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, spremembe in dopolnitve 2003, za območja komunalne infrastrukture
1. člen
UVODNE DOLOČBE
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Nova Gorica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica za obdobje od leta 1986 do leta 1990, spremembe in dopolnitve 2003 (Uradne objave glasila Oko, št. 18/03) – v nadaljevanju: prostorski plan Mestne občine Nova Gorica – za območja komunalne infrastrukture. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na:
– spremembo in dopolnitev grafičnega dela prostorskega plana Mestne občine Nova Gorica.
Spremembe in dopolnitve prostorskega plana Mestne občine upoštevajo:
– izdana dovoljenja za gradnjo – ažuriranje obstoječih vodnogospodarskih objektov,
– za ta namen izdelane strokovne podlage,
– pogoje in usmeritve organov in organizacij, določenih v programu priprave sprememb in dopolnitev prostorskega plana (Uradne objave glasila Oko, št. 18/03).
2. člen
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA PLANA
Z odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Nova Gorica.
Spremeni se kartografski del prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Nova Gorica, in sicer naslednje tematske karte:
– zasnove za urejanje krajine (list št. 1) v merilu 1:25000:
– zasnove območij kmetijskih zemljišč,
– zasnove gospodarske infrastrukture (list št. 2.3) v merilu 1:25000:
– komunalna in okoljska infrastruktura
– zasnove za poselitev (list št. 3) v merilu 1:25000:
– poselitvena območja,
– meje poselitvenih območij,
– zasnove varovanj in omejitev v merilu 1:25000:
– zasnove varstva naravnih dobrin, ogroženih območij in gospodarske infrastrukture (list št. 4.1):
– območja najboljših kmetijskih zemljišč.
3. člen
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SREDNJEROČNEGA PLANA
Z odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica.
Spremeni se kartografski del prostorskih sestavin srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, in sicer:
– kartografska dokumentacija k planu na kartah v merilu 1:5000, karte Nova Gorica 9,14,16,19,25, 26,36,37,46,48, Komen 4,5,6,7,8,19, Kanal 40,45,49.
4. člen
PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA
Ta odlok se objavi v uradnih objavah – Uradni list RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 350-12/00
Nova Gorica, dne 19. julija 2004.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

AAA Zlata odličnost