Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

4001. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za oblikovanje cen za najem športnih objektov, stran 10783.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 16. seji dne 24. 6. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za oblikovanje cen za najem športnih objektov
1. člen
Naslov Pravilnika o merilih za oblikovanje cen za najem športnih objektov (Uradni list RS, št. 34/03) se spremeni tako, da se glasi:
»Pravilnik o merilih za oblikovanje cen za najem in uporabo športnih objektov«.
2. člen
V 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 18., 19. in 23. členu ter v naslovu II. in III. točke se v ustreznem sklonu za besedo »najem« doda besedilo »oziroma uporaba« v ustreznem sklonu.
3. člen
V 8., 9., 10., 19. in 20. členu se v ustreznem sklonu pred besedo »uporaba« doda besedilo »najem oziroma « v ustreznem sklonu.
4. člen
V 19. členu se v ustreznem sklonu za besedo »najemnik« doda besedilo »oz. uporabnik« v ustreznem sklonu.
5. člen
V 6.,12., 15. in 18. členu se v ustreznem sklonu pred besedo »uporabnik« doda besedilo »najemnik oziroma« v ustreznem sklonu.
6. člen
V 13. členu se v ustreznem sklonu za besedo »najemnina« doda besedilo »oziroma uporaba« v ustreznem sklonu.
7. člen
V drugi vrsti 1. člena se na koncu oklepaja doda besedilo: »v skladu z veljavnimi predpisi«.
8. člen
V 7. členu se:
– začetek besedila v prvem odstavku, ki se glasi:
»Upravljalec športnega objekta«,
se nadomesti z besedilom:
»Občina, kot lastnik športnih objektov,«
– na koncu petega odstavka se pika spremeni v vejico in doda besedilo »ki da nanj soglasje.«.
9. člen
V 10. členu se besedilo prvega stavka »Cenik najema oziroma uporabe športnih objektov potrdi pristojni organ lokalne skupnosti za vsako šolsko leto (za plavalni bazen: vsako sezono) posebej pred oddajo v najem.« nadomesti z besedilom: »Cenik najema oziroma uporabe športnih objektov potrdi občinska uprava za vsako šolsko leto (za plavalni bazen: vsako sezono) posebej pred oddajo v najem oziroma uporabo.«.
10. člen
V 16. členu se besedilo »pristojnega organa lokalne skupnosti« v drugem odstavku tega člena nadomesti z besedo »župana«.
11. člen
V 17. členu se:
– v prvem odstavku na koncu prvega stavka pika spremeni v vejico in doda besedilo: »vendar le pod pogojem, da izpolnjuje vse pogoje določene z veljavnimi predpisi.«,
– besedilo »pristojnega organa lokalne skupnosti« v drugem odstavku tega člena nadomesti z besedilom »občinska uprava«.
12. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, veljajo pa od 1. 7. 2004 dalje.
Št. 380-3/2003
Kamnik, dne 24. junija 2004.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.