Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

3999. Pogoji za uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve poslancev Republike Slovenije v Državni zbor v letu 2004, stran 10781.

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97) in 1. člena odloka o plakatiranju v Občini Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 4/96) objavlja Občina Hrpelje-Kozina
P O G O J E
za uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo za volitve poslancev Republike Slovenije v Državni zbor v letu 2004
1
Običajna plakatna mesta, ki se uporabljajo za redno plakatiranje, niso namenjena za potrebe volilne kampanje.
2
Občina Hrpelje-Kozina bo organizatorjem volilne kampanje zagotovila brezplačna plakatna mesta s postavitvijo panojev dimenzije 3 x 2 m. Panoji se postavijo na naslednjih lokacijah:
HRPELJE:
– zelenica ob Slavniški cesti (nasproti občinske stavbe).
KOZINA:
– na zelenici med bencinsko črpalko in marketom.
Na plakatna mesta iz te točke bo Občina Hrpelje-Kozina postavila panoje, na katerih pripada vsakemu organizatorju volilne kampanje 1 m2 površine.
3
V času volilne kampanje se določijo še naslednja mesta, kjer si organizatorji volilne kampanje lahko sami brezplačno postavijo svoje panoje oziroma lahko brezplačno plakatirajo:
– Hrpelje: na zelenici ob Slavniški cesti (nasproti občinske stavbe),
– Kozina: na trgu pred marketom in fontano,
– na križišču magistralne ceste in odcepom za Rodik.
V ostalih naseljih, ki niso posebej navedena v prejšnji točki, se plakatira na krajevno običajen način v skladu z Odlokom o plakatiranju v Občini Hrpelje-Kozina.
4
Dovoljenje za plakatiranje ter postavljanje panojev in transparentov izven plakatnih mest, navedenih v 2. in 3. točki teh pogojev, izda pristojni upravni organ v soglasju z lastnikom oziroma upravljalcem zemljišča ali stavbe najkasneje v štirih dneh od prejema vloge.
5
Organizatorji volilne kampanje morajo sami določiti odgovorno osebo za plakatiranje in odstranitev plakatov ter o tem pisno obvestiti občinsko upravo najkasneje do 24. avgusta 2004.
6
Plakatiranje ni dovoljeno na zgradbah volišč, dvoriščih volišč in na prostoru okrog zgradb volišč.
7
Organizatorji volilne kampanje morajo vloge za uporabo brezplačnih plakatnih mest oddati najkasneje do 24. avgusta 2004 do 12.00 ure, na naslov Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina s pripisom »VOLITVE POSLANCEV RS V DRŽAVNI ZBOR – NE ODPIRAJ«.
8
Plakatna mesta se bodo organizatorjem volilne kampanje dodeljevala po vrstnem redu prispetja vlog.
9
V primeru, da ostane posamezno plakatno mesto nezasedeno, se nameni za plakatiranje za potrebe organizatorjev volilne kampanje, ki oddajo zahtevo za plakatiranje po določenem roku za oddajo vlog. Plakatno mesto se bo organizatorjem volilne kampanje prav tako dodelilo po vrstnem redu prispele vloge.
Št. 0061-2/2004
Hrpelje, dne 3. avgusta 2004.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.