Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

3998. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Grosuplje, stran 10781.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter odločb Ustavnega sodišča RS), 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) in Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 108/01) je Občinski svet občine Grosuplje na 21. seji dne 7. 7. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Grosuplje
1. člen
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 108/01) se spremeni in dopolni tako:
– da se v drugem odstavku 6. člena črta zadnja alinea,
– da se črta zadnji odstavek 6. člena,
– da se v 14. členu del besedila drugega stavka, ki se glasi »potrdilo Upravne enote Grosuplje o priglasitvi javnega shoda oziroma javne prireditve in dovoljenje istega organa o uporabi zvočnih naprav« črta in nadomesti z besedilom »potrdilo pristojne policijske postaje o priglasitvi javnega shoda oziroma javne prireditve.«.
2. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Grosuplje se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 306-23/99
Grosuplje, dne 7. julija 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.