Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

3997. Sprememba in dopolnitev Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2004, stran 10780.

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) in Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2004 (Uradni list RS, št. 61/04) je Občinski svet občine Grosuplje na 21. seji, dne 7. 7. 2004 sprejel
S P R E M E M B O I N D O P O L N I T E V
O D L O K A
o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2004
1. člen
Spremeni in dopolni se Odlok o porabi proračunske rezerve v letu 2004 (Uradni list RS, št. 61/04) (v nadaljevanju: odlok).
2. člen
V 4. členu odloka se zadnji stavek drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Prav tako so do 15% višjega zneska upravičeni tudi proizvajalci integrirane pridelave zelenjave in tisti, katerih kmetijska gospodarstva so vključena v ekološko pridelavo.«.
3. člen
Sprememba in dopolnitev odloka o porabi proračunske rezerve v letu 2004 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 40305-169/2003
Grosuplje, dne 7. julija 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.