Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

3996. Sklep o ceni najemnine za grobove in uporabo mrliške vežice na pokopališču Dornava in Polenšak, stran 10780.

Na podlagi 18. člena Odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih Občine Dornava (Uradni vestnik občine Dornava št. 2/00), in 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99), spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dornava (Uradni vestnik Občine Dornava, št. 2/00 in 1/03) je Občinski svet občine Dornava na 16. seji 30. 6. 2004 sprejel
S K L E P
o ceni najemnine za grobove in uporabo mrliške vežice na pokopališču Dornava in Polenšak
1. člen
Enotna cena najemnine za najem prostora za vsak posamezni grob znaša letno 5.500 SIT skupaj z DDV in sicer za vse najemnike grobov, ki so občani Občine Dornava in za občane drugih občin.
Cena najemnine se plačuje enkrat letno.
2. člen
Cena uporabe mrliške vežice za občane Občine Dornava za en dan znaša 5.000 SIT, oziroma za več dni 7.000 SIT.
Cena uporabe mrliške vežice ki niso občani Občine Dornava za en dan 7.000 SIT, oziroma za več dni 10.000 SIT.
V ceni so vračunani stroški porabe električne energije, ogrevanja, ostali komunalni stroški in DDV.
3. člen
Cena najemnine grobov (grobnina), kakor najem mrliške vežice se poravnava po izstavitvi računa v enkratnem znesku.
4. člen
Najemnina za grobove se plačuje za najem grobov na pokopališču Dornava in pokopališču Polenšak.
5. člen
Zbrana sredstva iz 1. in 2. člena tega sklepa se namensko uporabljajo za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice na pokopališču Dornava in pokopališču Polenšak.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-01-340/04
Dornava, dne 30. junija 2004.
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula, inž. l. r.