Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

3993. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Dobrova-Polhov Gradec, stran 10759.

Na podlagi 23. člena in drugega odstavka 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in 16. člena Statuta Občine Dobrova-Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na 3. izredni seji dne 19. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dobrova-Polhov Gradec
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92) za območje Dobrova-Polhov Gradec, v nadaljevanju: dolgoročni plan Občine Dobrova-Polhov Gradec.
2. člen
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Dobrova-Polhov Gradec se nanašajo na:
– uskladitev z obveznimi republiškimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS;
– razmejitev območja in obstoječe dokumentacije med sedanjo občino Dobrova-Polhov Gradec in območjem bivših občin in mesta Ljubljana;
– uskladitev omrežja naselij in njihove hierarhije z novo lokalno organiziranostjo in novonastalimi družbenoekonomskimi razmerami in pogoji ter programom razvoja Občine Dobrova-Polhov Gradec;
– digitalizacijo kartografskega dela in kartografske dokumentacije sprejetih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine;
– spremembe mej ureditvenih območij naselij za potrebe poselitve na pobudo občine in občanov;
– spremembe in dopolnitve ureditvenih območij in namenske rabe;
– določitev načinov urejanja prostora.
3. člen
Tekstualni in kartografski deli dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, se za območje Občine Dobrova-Polhov Gradec smiselno uporabljajo v vseh določbah, ki ne veljajo samo za Mestno občino Ljubljana in za občine Brezovica, Horjul, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice.
4. člen
Spremeni se poglavje 9. »Tabele« tako, da se spremenijo in dopolnijo tabele, ki se nanašajo na območje Občine Dobrova-Polhov Gradec, in se glase:
Prebivalstvo skupne Občine Dobrova – Horjul – Polhov Gradec je do leta 1991 le počasi naraščalo, praktično je stagniralo. Vzrok temu je šibkejša suburbanizacija v dolinskem in kotlinskem delu občine in hkrati odseljevanje prebivalstva iz hribovitega dela občine. V devetdesetih je bila rast nekoliko večja, a še vedno priča o dokaj šibki suburbanizaciji področja.
Graf 1: Gibanje števila prebivalstva na območju nekdanje občine Dobrova – Horjul – Polhov Gradec med leti 1961 in 2002
Tabela 1: Indeksi gibanja števila prebivalstva
+--------------+--------+--------+
|       |indeks |indeks |
|       |1991/61 |2002/91 |
+--------------+--------+--------+
|Dobrova –   |    |    |
|Polhov Gradec |109(1) |116   |
+--------------+--------+--------+
|UE Ljubljana |154   |102   |
+--------------+--------+--------+
http://www.sigov.si/popis2002/popisni_rezultati/
Podatki za nekdanjo občino kažejo, da je rast prebivalstva izhajala tako iz naravnega kot iz selitvenega prirastka. Podatki za občino Dobrova – Polhov Gradec se od njih ne razlikujejo mnogo. V letih 1999 in 2000 je bil dokaj velik tudi selitveni prirastek, kar kaže na nadaljevanje suburbanizacije.
Tabela 2: Naravno in selitveno gibanje v Občini Dobrova – Polhov Gradec(2) med leti 1995 in 2000
+-----+--------------------------+---------------------------+
|   |Naravno gibanje      |Selitveno gibanje     |
|   +-----------+-----+--------+------+----------+---------+
|Leto |      |   |naravni |prise-|     |selitveni|
|   |živorojeni |umrli|prirast |ljeni |odseljeni |prirast |
+-----+-----------+-----+--------+------+----------+---------+
|1995 |102    |67  |35   |117  |61    |56    |
+-----+-----------+-----+--------+------+----------+---------+
|1996 |121    |80  |41   |107  |65    |42    |
+-----+-----------+-----+--------+------+----------+---------+
|1997 |119    |61  |58   |141  |93    |48    |
+-----+-----------+-----+--------+------+----------+---------+
|1998 |121    |72  |49   |133  |66    |67    |
+-----+-----------+-----+--------+------+----------+---------+
|1999 |72     |43  |29   |144  |63    |81    |
+-----+-----------+-----+--------+------+----------+---------+
|2000 |71     |46  |25   |137  |64    |73    |
+-----+-----------+-----+--------+------+----------+---------+
Vir: Statistični letopisi RS 1996 – 2001
Starostna struktura prebivalstva Občine Dobrova – Polhov Gradec je precej ugodnejša od povprečja za Ljubljansko urbano regijo in celo Slovenijo. Še posebej izstopa visok delež mlajših od 15 let.
Tabela 3: Starostna struktura prebivalstva Občine Dobrova – Polhov Gradec leta 2000
+-----------+----------+--------+---------+
|      |Dobrova – |    |     |
|Kazalci  |Polhov  |LUR   |Slovenija|
|      |Gradec  |    |     |
+-----------+----------+--------+---------+
|Delež preb.|     |    |     |
|do 14 let |18,9%   |15,9%  |16,4%  |
+-----------+----------+--------+---------+
|Delež preb.|     |    |     |
|od 15 – 65 |67,9%   |70,3%  |69,8%  |
|let    |     |    |     |
+-----------+----------+--------+---------+
|Delež preb.|     |    |     |
|nad 65 let |13,1%   |13,8%  |13,7%  |
+-----------+----------+--------+---------+
|Povprečna |     |    |     |
|starost  |37,1   |38,9  |38,6   |
|(let)   |     |    |     |
+-----------+----------+--------+---------+
|Indeks   |     |    |     |
|staranja  |69,5   |86,8  |86    |
+-----------+----------+--------+---------+
Vir: Statistični letopis RS 2001; Rezultati raziskovanj, 2000
V Občini Dobrova – Polhov Gradec je 33 naselij. Naselje v tej občini ima povprečno 201 prebivalca. Na Dobrovi živi samo 13% vsega prebivalstva občine. Suburbanizacija je bila najmočnejša v delu občine, ki sega v Ljubljansko kotlino; v okolici Dobrove (naselja Dobrova, Šujica, Podsmreka...), saj je ta del občine najbližji Ljubljani. Nekoliko suburbanizirana so naselja v dolini Gradaščice ob cesti Ljubljana – Polhov Gradec. Naselja v hribih niso suburbanizirana, ponekod so skupine vikendov (Mačkov graben). Naselja so precej manjša kot v dolini. Hribovska naselja so razložena, sestavljajo jih zaselki in samotne kmetije.
Tabela 4: Gibanje števila prebivalstva po naseljih v Občini Dobrova-Polhov Gradec med leti 1971 in 2002
+-------------------+-------------------------------+------------------------------------+
|          |Število prebivalstva      |Rast prebivalstva v%        |
|          +-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Naselje      |    |    |    |    |    |     |1991-  |1971-  |
|          |1971  |1981  |1991  |2002  |1971-81 |1981-91 |2002  |2002  |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Babna Gora     |106  |116  |117  |153  |9,43  |0,86   |30,77  |44,34  |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Belica       |45   |47   |48   |43   |4,44  |2,13   |-10,42 |-4,44  |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Brezje pri Dobrovi |258  |289  |332  |382  |12,02  |14,88  |15,06  |48,06  |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Briše pri Polhovem |    |    |    |    |    |     |    |    |
|Gradcu       |162  |156  |151  |155  |-3,70  |-3,21  |2,65  |-4,32  |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Butajnova     |191  |194  |180  |210  |1,57  |-7,22  |16,67  |9,95  |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Črni Vrh      |271  |256  |260  |279  |-5,54  |1,56   |7,31  |2,95  |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Dobrova      |777  |845  |827  |913  |8,75  |-2,13  |10,40  |17,50  |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Dolenja vas pri  |    |    |    |    |    |     |    |    |
|Polhovem Gradcu  |136  |145  |171  |223  |6,62  |17,93  |30,41  |63,97  |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Draževnik     |28   |53   |66   |109  |89,29  |24,53  |65,15  |289,29 |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Dvor pri Polhovem |    |    |    |    |    |     |    |    |
|Gradcu       |117  |108  |112  |125  |-7,69  |3,70   |11,61  |6,84  |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Gabrje       |206  |273  |305  |357  |32,52  |11,72  |17,05  |73,30  |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Hrastenice     |48   |41   |49   |51   |-14,58 |19,51  |4,08  |6,25  |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Hruševo      |113  |111  |211  |371  |-1,77  |90,09  |75,83  |228,32 |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Komanija      |65   |75   |72   |80   |15,38  |-4,00  |11,11  |23,08  |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Log pri Polhovem  |    |    |    |    |    |     |    |    |
|Gradcu       |21   |18   |17   |16   |-14,29 |-5,56  |-5,88  |-23,81 |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Osredek pri    |    |    |    |    |    |     |    |    |
|Dobrovi      |31   |30   |33   |65   |-3,23  |10,00  |96,97  |109,68 |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Planina nad    |    |    |    |    |    |     |    |    |
|Horjulom      |11   |5   |96   |110  |-54,55 |1820,00 |14,58  |900,00 |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Podreber      |53   |86   |101  |113  |62,26  |17,44  |11,88  |113,21 |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Podsmreka     |232  |303  |256  |334  |30,60  |-15,51  |30,47  |43,97  |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Polhov Gradec   |432  |561  |577  |613  |29,86  |2,85   |6,24  |41,90  |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Praproče      |105  |110  |98   |102  |4,76  |-10,91  |4,08  |-2,86  |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Pristava pri Polh. |    |    |    |    |    |     |    |    |
|Gradcu       |136  |122  |133  |128  |-10,29 |9,02   |-3,76  |-5,88  |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Razori       |91   |108  |110  |121  |18,68  |1,85   |10,00  |32,97  |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Rovt        |93   |76   |68   |59   |-18,28 |-10,53  |-13,24 |-36,56 |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Selo nad Polhovim |    |    |    |    |    |     |    |    |
|Gradcem      |53   |43   |41   |36   |-18,87 |-4,65  |-12,20 |-32,08 |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Setnica – del   |87   |71   |53   |33   |-18,39 |-25,35  |-37,74 |-62,07 |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Setnik       |196  |168  |169  |173  |-14,29 |0,60   |2,37  |-11,73 |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Smolnik      |96   |93   |110  |125  |-3,13  |18,28  |13,64  |30,21  |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Srednja vas pri  |    |    |    |    |    |     |    |    |
|Polh. Grad.    |72   |125  |138  |161  |73,61  |10,40  |16,67  |123,61 |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Srednji Vrh    |107  |103  |95   |84   |-3,74  |-7,77  |-11,58 |-21,50 |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Stranska vas    |193  |192  |209  |234  |-0,52  |8,85   |11,96  |21,24  |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Šentjošt nad    |    |    |    |    |    |     |    |    |
|Horjulom      |254  |263  |260  |346  |3,54  |-1,14  |33,08  |36,22  |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
|Šujica       |268  |317  |342  |387  |18,28  |7,89   |13,16  |44,40  |
+-------------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+--------+--------+
Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1995; www.sigov.si/popis2002/popisni_rezultati/
5. člen
Dolgoročni plan Občine Dobrova-Polhov Gradec se spremeni v tekstualnem delu v poglavju 9. »Tabele« tako, da se v 9.6. točki »Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec dopolni tabela, ki se glasi:
----------------------------------------------------------------------------
Prostorska   Oznaka   Ime       Vrsta PIA pred   Vrsta PIA po
celota     urejanja  območja     spremembo      spremembi  
        območja   urejanja                    
----------------------------------------------------------------------------
V7 Kozarje-del                               
----------------------------------------------------------------------------
        VP 7/1   Kozarje               OLN     
----------------------------------------------------------------------------
V8 Dobrova                                 
----------------------------------------------------------------------------
        VS 8/1   Dobrova               OLN     
----------------------------------------------------------------------------
        VP 8/1   Dobrova               OLN     
----------------------------------------------------------------------------
        VP 8/2   Dobrova               OLN     
----------------------------------------------------------------------------
        VS 8/4-1  Šujica               OLN     
----------------------------------------------------------------------------
        VS 8/6-3  Selo                OLN     
----------------------------------------------------------------------------
        VS 8/6-5  Selo                OLN     
----------------------------------------------------------------------------
        VS 8/8-1  Žerovnik              OLN     
----------------------------------------------------------------------------
V39 Hruševo                                 
----------------------------------------------------------------------------
        VS 39/6-1  Jarčen potok            OLN     
----------------------------------------------------------------------------
V41 Polhov                                 
Gradec                                   
----------------------------------------------------------------------------
        VS 41/1-3  Polhov Gradec            OLN     
----------------------------------------------------------------------------
        VP 41/1-1  Polhov Gradec            OLN     
----------------------------------------------------------------------------
Opomba:
– OLN – občinski lokacijski načrt
6. člen
V skladu s spremembami, navedenimi v 2. členu tega odloka se spremeni in dopolni ves kartografski del dolgoročnega plana Občine Dobrova – Polhov Gradec v točki 8 »Kartografski del dolgoročnega plana«, ter se nadomestijo naslednji listi, in sicer:
1. Zasnova kmetijstva, v merilu            1:25000
2. Zasnova gozdov, v merilu              1:25000
3. Zasnova vodnega gospodarstva, v merilu       1:25000
4. Zasnova rudnin, v merilu              1:25000
5. Zasnova naravne dediščine, v merilu         1:25000
6. Zasnova kulturne dediščine, v merilu        1:25000
7. Zasnova sanacij, v merilu              1:25000
8. Zasnova poselitve, v merilu   1:25000 in v merilu 1:5000
9. Zasnova prometa, v merilu              1:25000
10. Zasnova energetskega omrežja, v merilu       1:25000
11. Zasnova obrambe, v merilu             1:25000
7. člen
V kartografski dokumentaciji dolgoročnega plana Občine Dobrova – Polhov Gradec se vsebina kart v merilu 1: 5000 ustrezno spremeni in dopolni.
8. člen
Dopolni se točka 4.1. »Energetika« z besedilom:
»Širina elektroenergetskega koridorja daljnovoda znaša:
– za napetostni nivo 110 kV: 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi DV)
– za napetostni nivo 220 kV: 40 m (20 m levo in 20 m desno od osi DV)
– za napetostni nivo 400 kV: 50 m (25 m levo in 25 m desno od osi DV)
Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje GJS Prenos električne energije.
Za vse objekte (novogradnje, nadzidave in dozidave objektov namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje ter pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje oziroma predvidenih daljnovodov predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega polja kot to določa veljavna Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
Za vse prenosne elektroenergetske objekte se predvideva rekonstrukcija.
Na področju Občine Dobrova – Polhov Gradec poteka elektroenergetski daljnovod DV 220 kV Kleče – Divača, za katerega je predvidena rekonstrukcija na 400 kV.«
9. člen
Za zadnjo alineo točke »3.4.2 Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine« se doda naslednje besedilo:
»Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravne dediščine in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Dobrova – Polhov Gradec«.
(ZRSVN, OE Ljubljana, junij 2004), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Dobrova – Polhov Gradec.
10. člen
Za zadnjo alineo točke »3.4.2 Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine« se doda naslednje besedilo:
»Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo, ohranjanje oziroma vzdrževanje nepremične kulturne dediščine navedene v strokovnem gradivu, ter zbirko registra nepremičnine kulturne dediščine v tabelarični obliki, ki jih je naredil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, januar 2004, in ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu občine Dobrova -Polhov Gradec in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana.
Na podlagi 43. in 47. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine je potrebno pridobiti pri izdelavi ali spremembi in dopolnitvi občinskih prostorskih planov ter tudi v postopkih sprejemanja prostorskih izvedbenih aktov kulturnovarstveno mnenje. S kulturnovarstvenimi pogoji se določijo zahteve, ki jih mora vsebovati projektna dokumentacija za gradnjo novih in rekonstrukcijo obstoječih objektov oziroma dokumentacija, ki je potrebna za izvedbo drugih posegov v prostor. Pred izdajo dovoljenja za gradnjo se na osnovi kulturnovarstvenih pogojev projekt oziroma projektna dokumentacija dokončno potrdi s kulturnovarstvenim soglasjem.«
11. člen
Za zadnjo alineo točke »4.3 Vodno gospodarstvo« se doda naslednje besedilo:
»Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih, kot jih določa 37. člen Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).
Pri urejanju in ohranjanju odtočnega režima je potrebno upoštevati naravno dinamiko in sonaravno urejanje odtočnega režima z ohranjanjem naravne retencijske sposobnosti prostora ter usmerjanjem rabe prostora, ki vpliva na spremembe odtočnega režima izven teh območij.
Na erozijsko ogroženih območjih je potrebno pred posegom v prostor zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe.
Na erozijskih območjih strogega varovanja in erozijskih žariščih je prepovedano poseganje v prostor.
Vodotoki, ki sodijo v 1. in 2. razred po kategorizaciji pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu, morajo biti izvzeti iz vsakršne gospodarske rabe.«
12. člen
Predmetno kabelsko omrežje je na predmetnem območju izvedeno s kabelsko kanalizacijo in zemeljskimi kabli in je vključeno na TC Horjul, Dobrova, Hruševo in Polhov Gradec.
Za objekte na področju urejanja je potrebno pridobiti soglasje upravljaljca kabelske kanalizacije.
13. člen
Dolgoročni plan Občine Dobrova – Polhov Gradec se dopolni z naslednjimi programskimi zasnovami za:
Programska zasnova za zazidalni načrt VS 8/1 Dobrova
Območje urejanja:
Pobuda zavzema zemljišče s parcelnimi številkami 1210/8-del, 1301/1-del, 1299/1-del, 1299/3-del, 1299/2-del, 1309/3-del, 1298/1-del, 1297/1-del, 1342/1-del, 1341/2-del, 1300/1-del k.o. Dobrova.
Lega območja urejanja:
Na pobudo nekaj občanov, bi mejo obstoječega območja VS 8/1 minimalno korigirali na severozahodni strani in s tem funkcionalno zaokrožili komunalno opremljeno območje. V naravi so na območju travniki in zemljišča, ki se uporabljajo kot funkcionalna zemljišča ob obstoječih gradnjah.
Površina pobude zavzema 3064 m2
Zmogljivost objektov in naprav: Območje se namenja za stanovanjske dejavnosti.
Pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
Relief:
Obravnavano območje leži na zahodnem delu naselja Dobrova. Teren je raven. Usmeritve in omejitve za urbanistično oblikovanje. Pri urejanju območja je potrebno upoštevati naslednje usmeritve in omejitve:
– dostop je iz naselja, preko obstoječih poti,
– upoštevati je potrebno nosilnost tal,
– zagotoviti ustrezne odmike od najbližjih stanovanjskih objektov.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje: Tlorisne dimenzije, etažnost in oblikovanje novih objektov naj se prilagodi lokalni tipologiji.
Usmeritve za krajinsko oblikovanje: Zagotovljena mora biti humanost območja in slediti morfološkim značilnostim lokalnega območja.
Prometna infrastruktura: Upoštevati je potrebno prometno navezavo na obstoječo lokalno cesto in prometni režim, ki se bo vršil znotraj območja.
Komunalna energetska infrastruktura: Območje je komunalno delno opremljeno. Pri načrtovanju območja je potrebno predvideti vso komunalno in energetsko infrastrukturo, ki se mora izvajati sočasno z urejanjem infrastrukture v naselju Selo. Padavinske vode s streh bo potrebno speljati v ponikovalnice, padavinske z utrjenih površin prometnih parkovnih in manipulativnih površin se morajo kanalizirati v javno kanalizacijo preko peskolovov in lovilcev olj.
Pogoji za varovanje in razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja.
Obravnavani predlog predstavlja širitev območja za poselitev na kmetijske površine za namene stanovanjske dejavnosti. V območju so dopustne dejavnosti, ki nimajo škodljivih vplivov na okolico.
Pogoji za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja.
Obravnavani predlog predstavlja širitev za namene stanovanjske dejavnosti. Pri načrtovanju je potrebno zagotoviti ustrezne odmike od stanovanjskih območij in druge ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov na bivalne in delovne pogoje.
Usmeritve za varstvo okolja in obrambo in zaščito.
V območju niso predvidene posebne ureditve za obrambo in zaščito. Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati veljavne predpise o zaščiti reševanju in požarni varnosti. in pogoje s programom priprave določenih soglasodajalcev.
Programska zasnova za zazidalni načrt VS 39/6-1 Jarčen Potok
Območje urejanja:
Predvideni program tangira naslednje parcele oziroma dele parcel v k.o. Šujica:
835/3, 837-del, 835/15, 836/1, 835/6, 835/1, 835/12.
Lega območja urejanja: Območje meri 1,9 ha in se nahaja na zahodni strani naselja Jarčen Potok.
Organizacija dejavnosti: Območje je namenjeno stanovanjski gradnji. Predvideno število objektov je 9.
Zasnova prometnega urejanja: Z dostopnimi potmi se bo območje navezovalo na obstoječa prometna omrežja.
Zasnova komunalne in energetske ureditve
Kanalizacija: Potrebno je zgraditi ločen sistem kanalizacije z navezavo na sosednja komunalno urejena območja.
Vodovod: Za potrebe cone se izvede novo sekundarno omrežje, ter izgradi primarni povezovalni vodovod.
Elektrika: Objekti se priključijo na obstoječo električno omrežje.
Ogrevanje: Ogrevanje objektov bo individualno, po vpostavitvi plinovodnega omrežja pa se objekti priključujejo na plinovodno omrežje.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
Objekti naj se razporede v gruče vzdolž notranje dostopne ceste. Vzorec parcelacije naj zagotavlja sorazmerno enake stavbne parcele. Razporeditev objektov naj zagotavlja enake pogoje glede dostopa, osončenja lege in orientacije. Razporeditev objektov naj sledi plastnicam in oblikovanosti terena. Oblikovanje objektov naj sledi lokalnim tipološkim značilnostim.
Maksimalni višinski gabarit objekta naj bo K+P+M.
Usmeritve za varstvo okolja in obrambo in zaščito:
Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje s programom priprave določenih soglasodajalcev.
Programska zasnova za zazidalni načrt VP 7/1 Kozarje
Območje urejanja:
Predvideni program tangira naslednje parcele oziroma dele parcel v k.o. Dobrova:
163-del, 162/1-del, 1026/1, 138/2, 138/1, 139, 131/2, 137/3, 131/1-del, 129-del, 123-del, 122/1-del, 122/2-del
Lega območja urejanja:
Območje meri 2,2 ha in je omejeno na vzhodu z povezovalno cesto, ki se navezuje na regionalno cesto Ljubljana – Vrhnika in avtocesto, ter regionalno cesto Ljubljana – Polhov Gradec.
Organizacija dejavnosti: Območje je namenjeno obrtno podjetniški, proizvodnji, poslovni in trgovinski dejavnosti ter stanovanjskim površinam. Obrtno-poslovna dejavnost, ki nima negativnih vplivov na okolje bo locirane v okviru svojih ali pa v okviru stanovanjskih objektov.
Zasnova prometnega urejanja: Glavni dostop in dovoz bo urejen z povezovalno cesto iz Kozarij, ter izvede sekundarno cestno omrežje.
Zasnova komunalne in energetske ureditve:
Kanalizacija: Potrebno je zgraditi ločen sistem kanalizacije z navezavo na sosednja komunalno urejena območja.
Vodovod: Za potrebe cone se izvede novo sekundarno omrežje, ter izgradi primarni povezovalni vodovod.
Elektrika: Za potrebe cone se zgradi nova transformatorska postaja.
Ogrevanje: Ogrevanje objektov bo individualno, po vzpostavitvi plinovodnega omrežja pa se objekti priključujejo na plinovodno omrežje.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
Poselitveni koncept na območju urejanja predvideva razvoj območja, ki je vidno izpostavljen in se vključuje v širše območje. Objekti naj bodo smotrno in racionalno umeščeni v prostor. Na območju urejanja se predvidi individualna stanovanjsko-obrtno-poslovna gradnja objektov. Objekti naj bodo arhitekturno različno oblikovani, hkrati pa zasnovani tako, da vizualno enotno delujejo v prostoru. Namen poselitve bo izboljšati kvalitetne možnosti bivanja in uskladitev podobe urbanih struktur. Objekti naj se gradijo organizirano. Maksimalni višinski gabarit objekta naj bo K+P+M.
Usmeritve za varstvo okolja in obrambo in zaščito:
Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje s programom priprave določenih soglasodajalcev.
Programska zasnova za zazidalni načrt VP 8/2 Dobrova
Območje urejanja:
Predvideni program tangira naslednje parcele oziroma dele parcel v k.o. Dobrova:
957/2, 957/1, 977/192, 977/36, 1040/2, 1040/3, 977/33-del.
Lega območja urejanja:
Območje meri ca. 6000 m2 in se nahaja na jugozahodnem delu naselja Dobrova, ob lokalni cesti Dobrova – Horjul.
Organizacija dejavnosti: Območje je namenjeno obrtno podjetniški, proizvodnji, poslovni in trgovinski dejavnosti ter stanovanjskim površinam. Obrtno-poslovna dejavnost, ki nima negativnih vplivov na okolje bo locirane v okviru svojih ali pa v okviru stanovanjskih objektov.
Zasnova prometnega urejanja: Glavni dostop in dovoz bo urejen iz lokalne ceste Dobrova–Horjul, pod pogoji Občine Dobrova – Polhov Gradec.
Zasnova komunalne in energetske ureditve
Kanalizacija: Potrebno je zgraditi ločen sistem kanalizacije z navezavo na sosednja komunalno urejena območja.
Vodovod: Za potrebe cone se izvede novo sekundarno omrežje, ter izgradi primarni povezovalni vodovod.
Elektrika: Za potrebe cone se zgradi nova transformatorska postaja.
Ogrevanje: Ogrevanje objektov bo individualno, po vzpostavitvi plinovodnega omrežja pa se objekti priključujejo na plinovodno omrežje.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje: Poselitveni koncept na območju urejanja predvideva razvoj območja, ki je vidno izpostavljen in se vključuje v širše območje. Objekti naj bodo smotrno in racionalno umeščeni v prostor. Na območju urejanja se predvidi individualna stanovanjsko-obrtno-poslovna gradnja objektov. Objekti naj bodo arhitekturno različno oblikovani, hkrati pa zasnovani tako, da vizualno enotno delujejo v prostoru. Namen poselitve bo izboljšati kvalitetne možnosti bivanja in uskladitev podobe urbanih struktur. Objekti naj se gradijo organizirano. Maksimalni višinski gabarit objekta naj bo K+P+M.
Usmeritve za varstvo okolja in obrambo in zaščito: Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje s programom priprave določenih soglasodajalcev.
Programska zasnova za zazidalni načrt VP 8/1 Dobrova
Območje urejanja:
Predvideni program tangira naslednje parcele oziroma dele parcel v k.o. Dobrova:
1148/5, 1148/4, 1152/1, 1148/2, 1323/3, 1322/1, 1323/1, 841, 1326/1, 1318/3, 1328/1, 1407/2, 1413, 1412-del, 1415/1, 1415/2, 1417, 1418/1, 1419/1, 1486/1, 1487, 1411-del, 1413-del.
Lega območja urejanja:
Območje meri 4,5 ha in je na severu polkrožno omejeno z lokalno cesto Dobrova – Horjul. Območje se nahaja na južnem delu naselja Dobrova.
Organizacija dejavnosti: Območje je namenjeno obrtno podjetniški, proizvodnji, poslovni in trgovinski dejavnosti ter stanovanjskim površinam. Obrtno-poslovna dejavnost, ki nima negativnih vplivov na okolje bo locirane v okviru svojih ali pa v okviru stanovanjskih objektov.
Zasnova prometnega urejanja:
Glavni dostop in dovoz bo urejen iz lokalne ceste Dobrova – Horjul, pod pogoji Občine Dobrova-Polhov Gradec.
Zasnova komunalne in energetske ureditve:
Kanalizacija: Potrebno je zgraditi ločen sistem kanalizacije z navezavo na sosednja komunalno urejena območja.
Vodovod: Za potrebe cone se izvede novo sekundarno omrežje, ter izgradi primarni povezovalni vodovod.
Elektrika: Za potrebe cone se zgradi nova transformatorska postaja.
Ogrevanje: Ogrevanje objektov bo individualno, po vpostavitvi plinovodnega omrežja pa se objekti priključujejo na plinovodno omrežje.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
Poselitveni koncept na območju urejanja predvideva razvoj območja, ki je vidno izpostavljen in se vključuje v širše območje. Objekti naj bodo smotrno in racionalno umeščeni v prostor. Na območju urejanja se predvidi individualna stanovanjsko-obrtno-poslovna gradnja objektov. Objekti naj bodo arhitekturno različno oblikovani, hkrati pa zasnovani tako, da vizualno enotno delujejo v prostoru. Namen poselitve bo izboljšati kvalitetne možnosti bivanja in uskladitev podobe urbanih struktur. Objekti naj se gradijo organizirano. Maksimalni višinski gabarit objekta naj bo K+P+M.
Usmeritve za varstvo okolja in obrambo in zaščito:
Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje s programom priprave določenih soglasodajalcev.
Programska zasnova za zazidalni načrt VS 8/4-1 Šujica
Območje urejanja:
Predvideni program tangira naslednje parcele oziroma dele parcel v k.o. Šujica:
1072, 741/3, 741/2, 1071/1, 741/5, 741/1, 740, 735/1, 737, 739/2, 739/1-del, 719/3, 760/1, 760/20, 760/18, 760/10, 760/9, 760/8, 760/7, 760/2, 760 /16, 760/11, 760/12, 760/13, 760/14, 760/15, 761/1, 761/6, 763/1.
Lega območja urejanja:
Območje meri 3,1 ha in in in se nahaja kot zapolnitev vrzeli na južni strani naselja Gabrja.
Organizacija dejavnosti: Območje je namenjeno stanovanjski gradnji.
Zasnova prometnega urejanja: Z dostopnimi potmi se bo območje navezovalo na obstoječa prometna omrežja.
Zasnova komunalne in energetske ureditve:
Kanalizacija: Potrebno je zgraditi ločen sistem kanalizacije z navezavo na sosednja komunalno urejena območja.
Vodovod: Za potrebe cone se izvede novo sekundarno omrežje, ter izgradi primarni povezovalni vodovod.
Elektrika: Objekti se priključijo na obstoječo električno omrežje.
Ogrevanje: Ogrevanje objektov bo individualno, po vpostavitvi plinovodnega omrežja pa se objekti priključujejo na plinovodno omrežje.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
Na območju se locira 12 objektov. Objekti naj se razporede v gruče vzdolž notranje dostopnih cest. Vzorec parcelacije naj zagotavlja sorazmerno enake stavbne parcele. Razporeditev objektov naj zagotavlja enake pogoje glede dostopa, osončenja lege in orientacije. Razporeditev objektov naj sledi plastnicam in oblikovanosti terena. Oblikovanje objektov naj sledi lokalnim tipološkim značilnostim.
Maksimalni višinski gabarit objekta naj bo K+P+M.
Usmeritve za varstvo okolja in obrambo in zaščito:
Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje s programom priprave določenih soglasodajalcev.
Programska zasnova za zazidalni načrt VS 8/6-5 Selo
Območje urejanja:
Predvideni program tangira naslednje parcele oziroma dele parcel v k.o. Šujica:
1336, 1338, 1271, 1089/3, 1087/2, 1087/1, 1086, 1340/2, 1340/1, 1339/3, 1340/3, 1340/2, 1340/1, 1339/2, 1339/1, 2133/1, 1062/1, 1063, 1062/2, 1062/3, 1062/4, 1262, 1252, 1251, 1261.
Lega območja urejanja: Območje meri 3,1 ha in se nahaja kot zapolnitev vrzeli med dvema ureditvinema območjema in zapolnitev individualne obcestne gradnje.
Organizacija dejavnosti: Območje je namenjeno stanovanjski gradnji.
Zasnova prometnega urejanja: Z dostopnimi potmi se bo območje navezovalo na obstoječa prometna omrežja.
Zasnova komunalne in energetske ureditve:
Kanalizacija: Potrebno je zgraditi ločen sistem kanalizacije z navezavo na sosednja komunalno urejena območja.
Vodovod: Za potrebe cone se izvede novo sekundarno omrežje, ter izgradi primarni povezovalni vodovod.
Elektrika: Objekti se priključijo na obstoječo električno omrežje.
Ogrevanje: Ogrevanje objektov bo individualno, po vpostavitvi plinovodnega omrežja pa se objekti priključujejo na plinovodno omrežje.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
Na območju se locira 12 objektov. Objekti naj se razporede v gruče vzdolž notranje dostopne ceste. Vzorec parcelacije naj zagotavlja sorazmerno enake stavbne parcele. Razporeditev objektov naj zagotavlja enake pogoje glede dostopa, osončenja lege in orientacije. Razporeditev objektov naj sledi plastnicam in oblikovanosti terena. Oblikovanje objektov naj sledi lokalnim tipološkim značilnostim.
Maksimalni višinski gabarit objekta naj bo K+P+M.
Usmeritve za varstvo okolja in obrambo in zaščito:
Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje s programom priprave določenih soglasodajalcev.
Programska zasnova za zazidalni načrt VS 8/6-3 Selo
Območje urejanja:
Predvideni program tangira naslednje parcele oziroma dele parcel v k.o. Šujica:
1397/1-del, 1398-del, 1399, 1400/1, 1400/4, 1400/5.
Lega območja urejanja:
Območje meri 0,8 ha in se nahaja kot zapolnitev vrzeli na severni strani naselja.
Organizacija dejavnosti: Območje je namenjeno stanovanjski gradnji.
Zasnova prometnega urejanja:
Z dostopnimi potmi se bo območje navezovalo na obstoječa prometna omrežja.
Zasnova komunalne in energetske ureditve:
Kanalizacija: Potrebno je zgraditi ločen sistem kanalizacije z navezavo na sosednja komunalno urejena območja.
Vodovod: Za potrebe cone se izvede novo sekundarno omrežje, ter izgradi primarni povezovalni vodovod.
Elektrika: Objekti se priključijo na obstoječo električno omrežje.
Ogrevanje: Ogrevanje objektov bo individualno, po vpostavitvi plinovodnega omrežja pa se objekti priključujejo na plinovodno omrežje.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
Na območju se locira 7 objektov. Objekti naj se razporede v gruče vzdolž notranje dostopnih cest. Vzorec parcelacije naj zagotavlja sorazmerno enake stavbne parcele. Razporeditev objektov naj zagotavlja enake pogoje glede dostopa, osončenja lege in orientacije. Razporeditev objektov naj sledi plastnicam in oblikovanosti terena. Oblikovanje objektov naj sledi lokalnim tipološkim značilnostim.
Maksimalni višinski gabarit objekta naj bo K+P+M.
Usmeritve za varstvo okolja in obrambo in zaščito:
Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje s programom priprave določenih soglasodajalcev.
Programska zasnova za zazidalni načrt VS 8/8-1 Žerovnik
Območje urejanja:
Predvideni program tangira naslednje parcele oziroma dele parcel v k.o. Šujica:
1909/1, 1909/2, 1909/3, 1908/10.
Lega območja urejanja:
Območje meri 1,1 ha in se nahaja ob prometni povezavi Dobrova – Polhov Gradec.
Organizacija dejavnosti: Območje je namenjeno poslovno stanovanjski gradnji.
Zasnova prometnega urejanja:
Z dostopnimi potmi se bo območje navezovalo na obstoječa prometna omrežja.
Zasnova komunalne in energetske ureditve:
Kanalizacija: Potrebno je zgraditi ločen sistem kanalizacije z navezavo na sosednja komunalno urejena območja.
Vodovod: Za potrebe cone se izvede novo sekundarno omrežje, ter izgradi primarni povezovalni vodovod.
Elektrika: Objekti se priključijo na obstoječo električno omrežje.
Ogrevanje: Ogrevanje objektov bo individualno, po vpostavitvi plinovodnega omrežja pa se objekti priključujejo na plinovodno omrežje.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
Poselitveni koncept na območju urejanja predvideva razvoj območja, ki je vidno izpostavljen in se vključuje v širše območje. Objekti naj bodo smotrno in racionalno umeščeni v prostor. Na območju urejanja se predvidi individualna stanovanjsko-obrtno-poslovna gradnja objektov. Objekti naj bodo arhitekturno različno oblikovani, hkrati pa zasnovani tako, da vizualno enotno delujejo v prostoru. Namen poselitve bo izboljšati kvalitetne možnosti bivanja in uskladitev podobe urbanih struktur. Maksimalni višinski gabarit objekta naj bo K+P+1+M.
Usmeritve za varstvo okolja in obrambo in zaščito:
Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje s programom priprave določenih soglasodajalcev.
Programska zasnova za zazidalni načrt VP 41/1-1 Polhov Gradec
Območje urejanja:
Predvideni program tangira naslednje parcele oziroma dele parcel v k.o. Polhov Gradec:
1227/5, 198/1, 197/1, 197/2, 518/1, 515, 516, 1227/2, 1227/4, 198/2, 485/2, 201/2, 485/3, 485/4, 485/1, 514/1, 482, 481, 479/3 k.o. Polhov Gradec.
Lega območja urejanja:
Območje meri 5 ha in leži na južnem delu poselitvenega območja Polhov Gradec.
Organizacija dejavnosti:
Območje je namenjeno obrtno podjetniški, proizvodnji, poslovni in trgovinski dejavnosti ter stanovanjskim površinam. Obrtno-poslovna dejavnost, ki nima negativnih vplivov na okolje bo locirane v okviru svojih ali pa v okviru stanovanjskih objektov.
Zasnova prometnega urejanja:
Glavni dostop in dovoz bo urejen z navezavo iz regionalne ceste in bodoče obvoznice.
Zasnova komunalne in energetske ureditve:
Kanalizacija: Potrebno je zgraditi ločen sistem kanalizacije z navezavo na sosednja komunalno urejena območja.
Vodovod: Za potrebe cone se izvede novo sekundarno omrežje, ter izgradi primarni povezovalni vodovod.
Elektrika: Za potrebe cone se zgradi nova transformatorska postaja.
Ogrevanje: Ogrevanje objektov bo individualno, po vpostavitvi plinovodnega omrežja pa se objekti priključujejo na plinovodno omrežje.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
Poselitveni koncept na območju urejanja predvideva razvoj območja, ki je vidno izpostavljen in se vključuje v širše območje. Objekti naj bodo smotrno in racionalno umeščeni v prostor. Na območju urejanja se predvidi individualna stanovanjsko-obrtno-poslovna gradnja objektov. Objekti naj bodo arhitekturno različno oblikovani, hkrati pa zasnovani tako, da vizualno enotno delujejo v prostoru. Namen poselitve bo izboljšati kvalitetne možnosti bivanja in uskladitev podobe urbanih struktur. Objekti naj se gradijo organizirano. Maksimalni višinski gabarit objekta naj bo K+P+M.
Usmeritve za varstvo okolja in obrambo in zaščito:
Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje s programom priprave določenih soglasodajalcev.
Usmeritve za varstvo kulturne dediščine:
V območju je evidentiran objekt kulturne dediščine. Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno pridobiti smernice od pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Programska zasnova za zazidalni načrt VS 41/1-3 Polhov Gradec
Meja območja:
Parcelna številka 122 k.o. Polhov Gradec je delno že nezazidano stavbno zemljišče ca. 4200 m2 in se sedaj namenja za košnjo trave. Na jugu je omejena z dovozno potjo, in stanovanjskimi objekti, na vzhodu z lokalno potjo, na zahodu pa z gozdnim robom. Površina pobude zavzema 4450 m2, in sicer del parcelne številke 122 k.o. Polhov Gradec, kot je prikazano v grafičnih prilogah.
Organizacija dejavnosti:
Območje je namenjeno stanovanjski dejavnosti doma oskrbovancev, zdraviliški in rekreacijski dejavnosti doma oskrbovancev.
Zasnova prometnega urejanja: Območje se navezuje iz obstoječe lokalne poti.
Zasnova komunalne in energetske ureditve:
Kanalizacija: Potrebno je zgraditi ločen sistem kanalizacije z navezavo na sosednja komunalno urejena območja.
Vodovod: Za potrebe cone se izvede novo sekundarno omrežje, ter izgradi primarni povezovalni vodovod.
Elektrika: Objekti se priključijo na obstoječo električno omrežje.
Ogrevanje: Ogrevanje objektov bo individualno, po vpostavitvi plinovodnega omrežja pa se objekti priključujejo na plinovodno omrežje.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
Na območju se locirajo objekti za potreb oskrbe in nege ostarelih. Objekti naj se razporede vzdolž cest tako, da tvorijo notranja dvorišča. Razporeditev objektov naj zagotavlja enake pogoje glede dostopa, osončenja lege in orientacije. Razporeditev objektov naj sledi gradbeni liniji. Oblikovanje objektov naj sledi lokalnim tipološkim značilnostim območja. V čim večji meri naj se uredijo parkovne in ostale zelene površine.
Maksimalni višinski gabarit objekta naj bo K+P+1+M.
Usmeritve za varstvo okolja in obrambo in zaščito:
Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje s programom priprave določenih soglasodajalcev.
Usmeritve za varstvo kulturne dediščine:
V območju je evidentiran objekt kulturne dediščine. Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno pridobiti smernice od pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Programska zasnova za zazidalni načrt VS 8/4-1 Šujica – Pobuda T1
Območje urejanja:
Predvideni program tangira naslednje parcele oziroma dele parcel v k.o. Šujica:
760/1, 760/20, 760/18, 760/10, 760/9, 760/8, 760/7, 760/2, 760/16, 760/11, 760/12, 760/13, 760/14, 760/15, 761/1, 761/6, 763/1
Lega območja urejanja: Območje meri 1,2 ha in se nahaja na zahodni strani naselja Jarčen potok.
Organizacija dejavnosti: Območje je namenjeno stanovanjski gradnji.
Zasnova prometnega urejanja:
Z dostopnimi potmi se bo območje navezovalo na obstoječa prometna omrežja.
Zasnova komunalne in energetske ureditve:
Kanalizacija: Potrebno je zgraditi ločen sistem kanalizacije z navezavo na sosednja komunalno urejena območja.
Vodovod: Za potrebe cone se izvede novo sekundarno omrežje, ter izgradi primarni povezovalni vodovod.
Elektrika: Objekti se priključijo na obstoječo električno omrežje.
Ogrevanje: Ogrevanje objektov bo individualno, po vzpostavitvi plinovodnega omrežja pa se objekti priključujejo na plinovodno omrežje.
Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:
Na območju se locira 7 objektov. Objekti naj se razporede v gruče vzdolž notranje dostopne ceste. Vzorec parcelacije naj zagotavlja sorazmerno enake stavbne parcele. Razporeditev objektov naj zagotavlja enake pogoje glede dostopa, osončenja lege in orientacije. Razporeditev objektov naj sledi plastnicam in oblikovanosti terena. Oblikovanje objektov naj sledi lokalnim tipološkim značilnostim.
Maksimalni višinski gabarit objekta naj bo K+P+M.
Usmeritve za varstvo okolja in obrambo in zaščito:
Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati veljavne predpise o varstvu okolja in pogoje s programom priprave določenih soglasodajalcev.
14. člen
Te spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Dobrova-Polhov Gradec so na vpogled na:
– Občini Dobrova – Polhov Gradec,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-2175/2004
Dobrova, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Dobrova – Polhov Gradec
Lovro Mrak l. r.
1 Podatek za Občino Dobrova – Horjul – Polhov Gradec

2 Podatki za leta 1995 do 1998 so za Občino Dobrova – Horjul – Polhov Gradec