Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2004 z dne 10. 8. 2004

Kazalo

3992. Razpis nadomestnih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Senožeče, stran 10758.

Na podlagi 110. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02), drugega odstavka 61. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99), Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Divača (Uradne objave PN, št. 97/96) ter na podlagi ugotovitvenega sklepa Sveta KS Senožeče o prenehanju mandata štirim članom Sveta krajevne skupnosti Senožeče
r a z p i s u j e m
nadomestne volitve članov Sveta krajevne skupnosti Senožeče
1
V Krajevni skupnosti Senožeče se izvedejo nadomestne volitve članov Sveta krajevne skupnosti Senožeče, in sicer:
V volilni enoti 4/1 – Senožeče (voli se en član)
V volilni enoti 4/2 – Potoče (voli se en član)
V volilni enoti 4/3 – Dolenja vas (voli se en član)
V volilni enoti 4/4 – Laze (voli se en član)
2
Nadomestne volitve v Svet krajevne skupnosti Senožeče bodo v nedeljo, 3. oktobra 2004.
3
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 4. avgust 2004.
4
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija.
Št. 1105/2004
Divača, dne 4. avgusta 2004.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.