Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004

Kazalo

3833. Sklep o obračunavanju odsotnosti v Vrtcu Zreče, stran 10378.

Na podlagi 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03), drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98, 44/00 – odl. US 102/00, 111/00, 92/02, 120/03) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02 in 100/03) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 5. 7. 2004 sprejel
S K L E P
o obračunavanju odsotnosti v Vrtcu Zreče
1. člen
V primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni, ki traja nepretrgoma 1 mesec, so starši oproščeni plačila, če predložijo zdravniško opravičilo.
V primeru odsotnosti otroka zaradi drugih razlogov, ki traja nepretrgoma 1 mesec, plačajo starši 25% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.
Starši lahko uveljavljajo plačilo po dnevih po ceniku, če je otrok prisoten v vrtcu do štiri delovne dni v mesecu.
V vseh primerih morajo starši predhodno najaviti otrokovo odsotnost.
2. člen
Starši lahko enkrat letno uveljavljajo počitniško rezervacijo za otroka, v obdobju od 1. julija do 31. avgusta za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca in so jo dolžni vrtcu predhodno napovedati, najpozneje 1 teden pred prvim dnem odsotnosti otroka.
Starši plačajo počitniško rezervacijo v višini 25% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.
Plačila počitniške rezervacije so oproščeni starši otrok, ki obiskujejo:
– oddelke na Stranicah in Gorenju;
– oddelke popoldanskega varstva in krajših programov;
– vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo in v poletnih mesecih ne potrebujejo varstva.
V primeru, da starši otroka v času poletnih počitnic izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto in skupino, kjer so še razpoložljiva mesta.
3. člen
Ta določila veljajo le za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Zreče, za druge starše pa le, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa soglaša, da bo pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
4. člen
Določi se najnižje plačilo, ki znaša 4.224 SIT.
Za starše, ki niso zaposleni oziroma so sposobni za delo, se brezplačno varstvo zagotavlja le v obsegu skrajšanega programa (4 ure). Za varstvo, ki presega čas skrajšanega programa, starši plačajo podaljšano bivanje po ceniku.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi, določbe o obračunavanju počitniške odsotnosti se začnejo uporabljati za obračunavanje počitniške odsotnosti v letu 2004.
Št. 153-03-09/2004-6
Zreče, dne 5. julija 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti