Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004

Kazalo

3830. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Zreče, stran 10377.

Na podlagi prve alinee 29. in 64. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – ugotovitev US, 51/02) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02 in 100/03) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 5. 7. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Zreče
1. člen
V Statutu Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02 in 100/03) se spremeni drugi stavek 12. člena, ki se glasi:
»Odločitev je sprejeta z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
2. člen
V prvem odstavku 64. člena se za besedo »storitve« črta vejica in beseda »s samoprispevkom«.
3. člen
Spremeni se tretji odstavek 80. člena, ki se glasi:
»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če se je za uvedbo samoprispevka izrekla večina glasovalnih upravičencev oziroma upravičenk na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.«
4. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02-01/2002
Zreče, dne 5. julija 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti