Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004

Kazalo

3805. Sklep o sprejetju novelacije programa opremljanja zemljišč za območje zazidalnega načrta Ob Kolodvorski, stran 10331.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obvezna razlaga, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 ter odločbe in sklepi Ustavnega sodišča v Uradnem listu RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 44/96, 68/98, 36/99, 59/99, 100/00 in 51/02), 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 1. člena Navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) in 27. člena statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 15. 7. 2004 sprejel
S K L E P
o sprejetju novelacije programa opremljanja zemljišč za območje zazidalnega načrta
Ob Kolodvorski
1. člen
Sprejme se novelacija programa opremljanja zemljišč za območje Zazidalnega načrta ob Kolodvorski, ki ga je izdelalo podjetje Parcela d.o.o., Dunajska 109, Ljubljana.
2. člen
Program opremljanja stavbnih zemljišč se objavi na oglasni deski Mestne občine Koper, Verdijeva 10, in sicer za čas trideset dni. Po preteku tega roka bo program opremljanja stavbnih zemljišč na vpogled pri občinskem organu pristojnem za opremljanje zemljišč.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3506-2/2004
Koper, dne 15. julija 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi della Legge sull’autonomia locale, per effetto degli articoli 29 e 51 (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – interpretazione autentica, 26/97, 70/97, 10/98, 70/00 e le sentenze e delibere della Corte Costituzionale pubblicate nella Gazzetta ufficiale della RS, n. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 44/96, 68/98, 36/99, 59/99, 100/00 e 51/92), dell’articolo 139 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, l’articolo 1 delle Prescrizioni in materia del programma d’attrezzamento dei terreni fabbricabili (Gazzetta uff. della RS, n.4/99), come pure dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 15 luglio 2004, ha approvato la
D E L I B E R A
sull’approvazione della novellazione del programma d’attrezzamento dei terreni fabbricabili siti nell’area contemplata dal Piano di edificazione riferito alla zona presso la Strada della Stazione
Articolo 1
E’ approvata la novellazione del programma d’attrezzamento dei terreni fabbricabili siti nell’area contemplata dal Piano di edificazione riferito alla zona presso la Strada della Stazione, compilato dalla società Parcela d.o.o., Dunajska 109, Ljubljana.
Articolo 2
Il programma d’attrezzamento dei terreni fabbricabili è pubblicato sull’albo del Comune città di Capodistria, Via Verdi 10, e rimane esposto per un periodo di 30 (trenta) giorni. Decorso tale termine, il programma d’attrezzamento dei terreni fabbricabili sarà disponibile in visione presso l’organo comunale preposto all’attrezzamento dei terreni.
Articolo 3
La presente delibera diventa eseguibile il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: 3506-2/2004
Capodistria, 15 luglio 2004.
Comune citt a` di Capodistria
il sindaco
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti