Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004

Kazalo

3800. Odlok o območju predkupne pravice občine na nepremičninah, stran 10318.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02 in 24/03) in 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina, na 16. redni seji dne 19. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o območju predkupne pravice občine na nepremičninah
1. člen
S tem odlokom določa območje, na katerem velja njena predkupna pravica na nepremičninah.
2. člen
Predkupna pravica Občine Hrpelje-Kozina na nepremičninah velja na naslednjih zemljiščih: p.št. 3071/2, 3071/5 in 323/1 in 2959, k.o. Hrpelje.
3. člen
Na območju iz drugega člena tega odloka se predvideva gradnja stanovanj, kakor tudi gradnja objektov za potrebe socialnega varstva. Ta območja so kot takšna določena v občinskih prostorskih aktih.
4. člen
Območja, na katerih velja predkupna pravica občine na nepremičninah po tem odloku so prikazana v prostorskem redu občine, in sicer tako natančno, da je njihove meje možno določiti v naravi in prikazati v zemljiškem katastru.
5. člen
Do uveljavitve prostorskega reda občine veljajo za poselitvena območja ter za območja infrastrukturnih omrežij in objektov po tem odloku tista območja, ki so prikazana v prostorskih sestavinah veljavnega srednjeročnega in dolgoročnega plana Občine Hrpelje-Kozina kot ureditvena območja naselij, urbana območja za komunalno energetiko, urbana območja za promet in zveze ter koridorji za izgradnjo linijskih infrastrukturnih objektov.
6. člen
Poselitvena območja in območja infrastrukturnih omrežij se lahko spreminjajo s spreminjanjem občinskih prostorskih aktov, po postopkih, ki veljajo za njihovo pripravo in sprejem.
7. člen
Območje predkupne pravice občine na nepremičninah se znotraj območij poselitve in območij infrastrukturnih naprav in objektov lahko spreminja samo z odlokom.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0622-21/2004
Hrpelje-Kozina, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti