Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004

Kazalo

3797. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg Voglajne-Aljažev hrib, zazidava Vender, stran 10306.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg Voglajne-Aljažev hrib, zazidava Vender
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta levi breg Voglajne-Aljažev hrib, zazidava Vender. Predlog je skladen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II
Predmet obravnave predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg Voglajne-Aljažev hrib, zazidava Vender so zemljiške parcele št. 1366, 1367, 1368, vse k.o. Celje, na katerih je predlagana gradnja dveh vil-blokov na mestu z veljavnim izvedbenim prostorskim aktom predvidenih individualnih družinskih hiš.
III
Javna razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg Voglajne-Aljažev hrib, zazidava Vender se začne 8 dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Aljažev hrib in v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve in traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje na javno razgrnjeni predlog. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt strinja z njim.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, le-te pošljejo županu Mestne občine Celje. Župan zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00017/2003-08
Celje, dne 13. julija 2004.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti