Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004

Kazalo

3759. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, stran 10153.

Občina Škofljica objavlja na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97), 11.a člena Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občina Škofljica (Uradni list RS, št. 57/96, 30/02 in 48/02) in ob smiselni uporabi Sklepa o določitvi plakatnih mest v času volilne kampanje, Občinskega sveta občine Škofljica z dne 21. 8. 2002
P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
I
Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja.
II
Volilno kampanjo lahko organizirajo politične stranke, predlagatelji kandidatov oziroma list kandidatov, sami kandidati in drugi organizatorji volilne kampanje.
III
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na zgolj za to namenjenih prostorih, samo s soglasjem lastnika naprave. Izrecno ni dovoljeno plakatiranje na drevesih. Nameščajo se lahko samo s strani Občine Škofljica potrjeni plakati; vsi nepotrjeni se bodo odstranili na stroške organizatorja.
Prelepljanje in uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano. V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati nove plakate.
IV
Za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili, ki omogočajo osnovno informiranje volilcev, se določijo naslednja brezplačna plakatna mesta:
I. Občinski panoji, v velikosti 1,5 x 2 m, ki so nameščeni:
– Lavrica: parkirišče nasproti prostorov KS,
– Škofljica: pred dvojnim križiščem – odcep za Kočevje,
– Pijava Gorica: zelenica pred odcepom za Želimlje,
– Želimlje: dvorišče pred gasilskim domom.
II. na kozolcih po posameznih naseljih na območju Občine Škofljica
Zaradi načela enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje, smejo imeti vsi plakati, ki bodo nameščeni na plakatnih mestih, format 50 cm x 70 cm.
V
Organizatorji volilne kampanje so dolžni Občini Škofljica, najkasneje do petka, 27. avgusta 2004, do 12. ure, v sprejemni pisarni, na naslovu Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, pisno sporočiti namero za sodelovanje v volilni kampanji za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije.
Skladno z načelom enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje, bodo brezplačni oglasni panoji razdeljeni na podlagi javnega žrebanja, ki bo v ponedeljek, 30. avgusta 2004, v sejni sobi Občine Škofljica, na naslovu Šmarska cesta 3, Škofljica, ob 13. uri.
VI
Organizator volilne kampanje sme plakatirati samo na zanj določenem mestu.
Upravljalec plakatne površine bo na stroške organizatorja volilne kampanje nemudoma odstranil ves propagandni material, ki ne bo nameščen v skladnu s temi pogoji.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v roku 15 dni po dnevu glasovanja odstraniti svoje plakate in ves ostali propagandni material s plakatnih mest. V nasprotnem primeru jih bo odstranil upravljalec na njihove stroške.
VII
Ti pogoji začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavijo pa se tudi na krajevno običajen način.
Št. 00605/03/04
Škofljica, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti