Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004

Kazalo

3757. Sklep o določitvi cene za programe vrtca, določitvi rezervacij za novo vpisane otroke, ki bodo pričeli obiskovati vrtec po septembru 2004, določitvi fleksibilnega normativa, določitvi višine subvencije za poletne rezervacije, subvencioniranju prispevkov staršev zaradi daljših odsotnosti otrok iz zdravstvenih razlogov in izpisu šoloobveznih otrok v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - vrtec, stran 10149.

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 1/98), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 102/00), Pravilnika o metodologiji oblikovanja cen za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 97/03), predloga cen programov predšolske vzgoje Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec, predloga Sveta staršev Vrtca, mnenja Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in Odloka o proračunu za leto 2004 je Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba na 16. seji, dne 1. julija sprejel
S K L E P
o določitvi cene za programe vrtca, določitvi rezervacij za novo vpisane otroke, ki bodo pričeli obiskovati vrtec po septembru 2004, določitvi fleksibilnega normativa, določitvi višine subvencije za poletne rezervacije, subvencioniranju prispevkov staršev zaradi daljših odsotnosti otrok iz zdravstvenih razlogov in izpisu šoloobveznih otrok v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – vrtec
1
Nove cene programov predšolske vzgoje zaradi zvišanja vrednosti količnika plač in zvišanja števila količnikov plač zaradi dodatkov k plači po 80.f členu po kolektivni pogodbi s 1. 7. 2004 ter napredovanj v plačilne razrede in nazive s 1. 9. 2004 se bodo določile na seji 22. 7. 2004 in bodo pričele veljati 1. 9. 2004. Razliko zaradi nepovišanja cen v višini 397.294 SIT za meseca julij in avgust bo Vrtcu zagotovila Občina Šempeter-Vrtojba.
2
Od 1. 7. 2004 dalje se pri oblikovanju oddelkov uporablja fleksibilni normativ. V oddelkih je možno vpisati 2 otroka več od najvišjega normativa v programu ali 2 otroka manj od najnižjega normativa v programu.
3
Od 1. 7. 2004 dalje se otrokom s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba, vključenim v Osnovno šolo Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec omogoči počitniške odsotnosti iz vrtca v juliju in avgustu in določi subvencijo občine v višini 50% plačil staršev od prilagojene cene. Prilagojeno ceno se določi tako, da se od veljavne ekonomske cene odšteje stroške regresa za prehrano in prihod na delo za čas koriščenja letnega dopusta delavcev vrtca, funkcionalne stroške dejavnosti ter stroške neporabljene prehrane otrok. V poletnih mesecih se naj vzgojna sredstva in pripomočki ne nabavljajo.
4
Otrokom s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba, vključenim v Osnovno šolo Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec, se omogoči celotno kritje prispevkov staršev zaradi odsotnosti otrok iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov, ki trajajo nad 30 koledarskih dni. Za uveljavitev te pravice so starši dolžni dostaviti občini vlogo za oprostitev plačila, kateri morajo priložiti zdravniško potrdilo in potrdilo vrtca o dejanski odsotnosti otroka nad 30 koledarskih dni. Prispevki staršev ob predhodno odbitih stroških neporabljene prehrane otroka se bodo zagotavljali iz proračuna Občine Šempeter-Vrtojba.
5
Šoloobveznim otrokom se omogoči izpis iz vrtca s 1. 7. v tekočem letu. Vrtcu se iz proračuna Občine Šempeter-Vrtojba zagotovi poravnavo stroškov plač ob odbitku elementov plač, ki dejansko ne nastanejo, in dejansko nastale funkcionalne stroške objektov. Obračun dejanskih stroškov se izvede v računovodstvu vrtca, sredstva pa se poravnajo po najavi vrtca.
6
Ob vpisu otroka v vrtec so starši dolžni poravnati vrtcu 10.000 SIT rezervacije mesta v oddelku vrtca. Za otroke, ki pridejo septembra v vrtec, se znesek upošteva kot odbitek od računa, v katerem je določen prispevek staršev za program vrtca. Otrokom, ki septembra ne pridejo v vrtec, se rezervacija ne povrne.
Plačila rezervacije ob vpisu se uveljavijo z aprilom 2005 in veljajo od šolskega leta 2004/2005 dalje.
7
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 030-41-5/2004-2
Šempeter pri Gorici, dne 1. julij 2004.
Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti