Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004

Kazalo

3755. Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja OKS, Občinske komunalne storitve d.o.o., stran 10148.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 3/99), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 22/00) je Občinski svet Občine Šempeter-Vrtojba na 16. seji dne 1. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja OKS, Občinske komunalne storitve d.o.o.
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega podjetja OKS, Občinske komunalne storitve d.o.o. (Uradne objave, št. 9/02 in 20/02) se na koncu 1. člena črta pika in doda besedilo “in drugih dejavnosti, določenih s tem odlokom”.
2. člen
V 3. členu se v točki b) za zadnjo alineo dodajo:
– opravljanje računovodskih in knjigovodskih storitev za zunanje naročnike (alt. društva in klube, ki imajo sedež v Občini Šempeter-Vrtojba),
– izvedba postopkov oddaje javnih naročil za naročnike, ki so neposredni ali posredni uporabniki občinskega proračuna,
– opravljanje gostinske dejavnosti.
V odstavku “Po standardni klasifikaciji dejavnosti se dejavnosti podjetja glasijo:” se dodajo:
– E/40.221 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži,
– E/40.222 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži,
– E/40.300 Oskrba s paro in toplo vodo,
– H/55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov,
– H/55.220 Dejavnost kampov,
– H/55.239 Druge nastanitve za krajši čas,
– H/55.301 Dejavnost restavraciji in gostiln,
– H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
– H/55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov,
– H/55.400 Točenje pijač,
– I /60.211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah,
– I /60.240 Cestni tovorni promet,
– K/71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
– K/74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
– K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje.
3. člen
V 8. členu se drugi in tretji odstavek črtata in nadomestita z novima, in sicer:
“Družbenik prepusti v upravljanje podjetju infrastrukturne objekte in naprave, s katerimi razpolaga, in so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja javno podjetje.
Družba upravlja z infrastrukturnimi objekti in napravami iz drugega odstavka tega člena skladno s pogodbo, ki jo sklene z občino.”
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-41-5/2004-7
Šempeter pri Gorici, dne 1. julija 2004.
Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti