Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004

Kazalo

3746. Sklep o plakatiranju v času volilne kampanje, stran 10123.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97) je Občinski svet občine Borovnica na 15. redni seji dne 19. 7. 2004 sprejel
S K L E P
o plakatiranju v času volilne kampanje
1. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na stalnih plakatnih mestih, ki so v upravljanju občine Borovnica:
– Avtobusna postaja Pako             1 plakatno mesto  B1
– Breg – pri spomeniku              1 plakatno mesto  B2
– TVD Partizan                  1 plakatno mesto  A1
– nasproti cerkve ob Paplerjevi ulici      1 plakatno mesto  A2
– Brezovica pri Borovnici pri gasilskem domu   1 plakatno mesto  B3
– objekt avtobusnega postajališča na Dolu    1 plakatno mesto  B4
– objekt avtobusnega postajališča v Borovnici  1 plakatno mesto  A3
Glede na lokacijo plakatnih mest se razvrstijo:
1. Plakatna mesta A:
* v občinskem središču, 3 objekti s kapaciteto 2 x 1,40 m
2. Plakatna mesta B:
* v zaselkih, 4 x po en objekt, vsak s kapaciteto 2 x 1,40 m
Našteta plakatna mesta se brezplačno namenijo za potrebe volilne kampanje.
2. člen
Za zagotovitev enakopravnosti pri lepljenju in nameščanju plakatov ter zagotovitvi osnovnega informiranja volilcev v občini lahko vsak organizator volilne kampanje na plakatnih mestih A namestiti skupno največ 2 plakata velikosti A2 oziroma 1 plakat velikosti B1.
3. člen
Vlogo za uporabo brezplačnih plakatnih mest mora organizator poslati na Občino Borovnica najkasneje 35 dni pred dnevom glasovanja. Občina o dodelitvi odloči v roku 4 koledarskih dni.
4. člen
Organizatorjem volilne kampanje občina proti plačilu omogoči tudi uporabo 10 prenosnih plakatnih panojev. Na posamezni pano je na eno stran mogoče namestiti 1 plakat B1 oziroma 2 plakata A2.
Najem 1 panoja za čas kampanje znaša 5.000 SIT.
Vlogo za najem pošljejo organizatorji volilne kampanje na Občino Borovnica najkasneje 35 dni pred dnevom glasovanja. Občina o najemu odloči v 4 dneh, pogoj za dejansko uporabo panoja je predhodno plačilo.
5. člen
O dodelitvi števila plačljivih plakatnih mest občina odloči na podlagi povpraševanja po teh mestih in razpoložljivih kapacitet, če je večje število vlog od razpoložljivih mest se najprej dodeli vsakemu organizatorju 1 plakatno mesto, ostanek pa razdeli glede na vrstni red prispetja vlog.
6. člen
Sklep velja takoj, uporablja pa se za volilne kampanje za volitve poslancev državnega zbora, predsednika republike in volitve v evropski parlament.
7. člen
Za volilno kampanjo za volitve članov občinskih svetov in županov sprejme občinski svet poseben sklep najkasneje 3 mesece pred razpisom rednih volitev.
8. člen
Glede ostalih pogojev se uporablja zakon.
9. člen
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 066/3-15/4-271/04
Borovnica, dne 19. julija 2004.
Podžupan
Občine Borovnica
Franjo Modrijan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti