Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2004 z dne 29. 7. 2004

Kazalo

3693. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (ZPVZPDBH), stran 10077.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (ZPVZPDBH)
Razglašam Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (ZPVZPDBH), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. julija 2004.
Št. 001-22-143/04
Ljubljana, dne 20. julija 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ZAKONA O POSEBNEM DAVKU NA BILANČNO VSOTO BANK IN HRANILNIC (ZPVZPDBH)
1. člen
(prenehanje veljavnosti in uporaba zakona)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 87/97, 84/98, 40/99 – sklep US in 61/99 – odločba US) in naslednji predpisi, izdani na njegovi podlagi:
– Odredba o postopku obračunavanja in plačevanja davka pri združitvah davčnih zavezancev (Uradni list RS, št. 75/98),
– Odredba o uskladitvi posamičnih kontov (Uradni list RS, št. 108/99),
– Odredba o uskladitvi posamičnih kontov (Uradni list RS, št. 17/01),
– Pravilnik o uskladitvi posamičnih kontov (Uradni list RS, št. 113/02),
– Pravilnik o obrazcu za obračun posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 40/03 in 46/03 – popr.),
– Pravilnik o uskladitvi posamičnih kontov (Uradni list RS, št. 66/04),
– Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o obrazcu za obračun posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 66/04),
uporabljajo pa se še za plačevanje in obračun davka in davčne obveznosti za leto 2004.
2. člen
(začetek veljavnosti tega zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 435-02/97-7/4
Ljubljana, dne 12. julija 2004.
EPA 1346-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti