Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3688. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Žužemberk , stran 10004.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) je Občinski svet Občine Žužemberk na 4. izredni redni seji dne 19. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Žužemberk
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 73/03 – v nadaljnjem besedilu: OdlPUP-1), ki jih je izdelal Topos d.o.o., Dolenjske Toplice. Spremembe in dopolnitve OdlPUP-1 se nanašajo na določitev meril in pogojev za gradnjo objektov na novih stavbnih zemljiščih, ki so bila določena z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 82/04).
Kartografski del OdlPUP-2 sestavljajo digitalni katastrski načrti v M 1: 5000, in sicer listi:
– Žužemberk 17, 26, 29, 37, 38, 39, 40, 44, 49, 50,
– Novo mesto 21, 31, 41,
– Ribnica 6, 7.
2. člen
Spremembe in dopolnitve OdlPUP-1 se odražajo v kartografskem delu, in sicer so nova stavbna zemljišča oziroma črkovne oznake morfoloških, funkcijskih in širitvenih kriterijev prikazana na listih:
– Žužemberk 17 (DKZ), 26 (DKZ), 29, 37 (DKZ), 38 (DKZ, DK-), 39, 40, 44, 49, 50,
– Novo mesto 21 (DUZ), 31 (DK-), 41,
– Ribnica 6, 7.
3. člen
2. člen odloka se dopolni tako, da se za zadnjo alineo doda nova alinea z naslednjim besedilom:
»– Dopolnitev strokovnih podlag – poselitev za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Žužemberk ter PUP Občine Žužemberk (Topos d.o.o. Dolenjske Toplice, marec 2004).«
4. člen
6. člen odloka se dopolni tako, da se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek z naslednjim besedilom:
»Za gradnjo objektov na stavbnih zemljiščih v območjih posebne oblike poselitve veljajo iste določbe kot veljajo za gradnjo objektov na stavbnih zemljiščih izven ureditvenih območij naselij iz 12. člena OdPUP-1, brez pogojev glede površine vinograda oziroma sadovnjaka.«
5. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
6. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Žužemberk je stalno na vpogled na sedežu Občine Žužemberk.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2004-1563
Žužemberk, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti