Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3685. Odlok o predkupni pravici Občine Žiri, stran 9999.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) je Občinski svet občine Žiri na 8. redni seji dne 18. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Žiri
1. člen
S tem odlokom Občina Žiri določa območja predkupne pravice, in sicer:
– na nepremičninah na območju poselitve ter na območju obstoječih infrastrukturnih omrežij in objektov,
– na nepremičninah na območju bodoče poselitve in predvidene mreže infrastrukturnih omrežij in objektov v potrebnem prostorskem področju izvem sedanjih območij poselitve.
Za obstoječa in bodoča infrastrukturna omrežja se štejejo tista omrežja, ki so že zgrajena ter vsa tista, ki so predvidena za komunalno opremljanje območij, določenih s prostorskim aktom občine. Širina pasu predkupne pravice se določi po določbah tehničnih predpisov za posamezen infrastrukturni vod in objekt.
2. člen
Za območja poselitve se, do sprejema strategije prostorskega razvoja občine Žiri ter prostorskega reda občine Žiri upoštevajo območja za poselitev, določena v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Žiri (Uradni list RS, št. 4/99). Območja poselitve obsegajo območja strnjene pozidave, ne pa tudi območja razpršene pozidave.
3. člen
Območja predkupne pravice so določena v grafični obliki, in sicer na preglednem načrtu v merilu M = 1:5000, katere podlaga je družbeni plan Občine Žiri.
Pregledni načrt je sestavni del tega odloka. Pregledni načrt omogoča prikaz meje predkupne pravice Občine Žiri v zemljiškem katastru in njeno določitev v naravi.
Pregledni načrt hrani in je na vpogled na Občini Žiri.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-06-1/2004
Žiri, dne 18. maja 2004.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti