Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3679. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Žalec, stran 9990.

Na podlagi 33. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 17. 6. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Žalec
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Žalec (Uradni list RS, št. 52/99, 43/00, 63/01 in 112/03) se drugi odstavek 18. člena spremeni tako, da se glasi:
»Vprašanja in pobude se predložijo pisno z možnostjo ustne obrazložitve, izjemoma pa tudi ustno.«.
Tretji odstavek se spremeni in se glasi:
»Vprašanje mora biti postavljeno tako, da je njegova vsebina jasna«.
2. člen
V 19. členu se na koncu stavka doda besedilo, ki se glasi: »na njegovo zahtevo«.
3. člen
Tretji odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kolikor župan, podžupan ali predstavnik občinske uprave ne odgovorijo na seji morajo pisni odgovor z ustno obrazložitvijo predložiti na prvi naslednji seji občinskega sveta. Član občinskega sveta lahko zahteva dopolnitev odgovora in ga tudi ustno obrazloži.«.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Žalec začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503/0001/98
Žalec, dne 17. junija 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti