Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3665. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin v Občini Rogaška Slatina, stran 9971.

Na podlagi določil Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, Uradni list RS, št. 102/02 – odl. US RS), določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03, UPB-1) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 16. redni seji dne 30. 6. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin v Občini Rogaška Slatina
1. člen
V pravilniku o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 123/03 – v nadaljevanju: pravilnik) se besedilo drugega stavka 4. člena v celoti nadomesti tako, da glasi:
»Izjemoma se lahko oddajo brez javnega razpisa, neposredno s sklenitvijo najemne pogodbe, pod pogoji kot jih določa 10. člen tega pravilnika.«.
2. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen z naslednjo vsebino:
»Višina najemnine za zunanje površine ob poslovnih prostorih v lasti Občine Rogaška Slatina, kjer v času sezone obratujejo letni vrtovi z gostinsko ponudbo, znaša 3 EUR/m2. Višina najemnine za letne vrtove na ostalih javnih površinah predvidenih za letne vrtove pa znaša 2,5 EUR/m2.«.
3. člen
V 24. členu se za prvim odstavkom vnese nov odstavek z naslednjo vsebino:
»Na podlagi pisne prošnje najemnika lahko župan s sklepom odobri znižanje najemnine največ do zneska določenega z 22. členom pravilnika, v primeru, da je najemnik na razpisu ponudil višjo najemnino, kot je določena s pravilnikom; po enoletnem poslovanju pa je iz poslovnih rezultatov najemnika razvidno, da je najemnina zanj previsoka, v interesu lokalne skupnosti pa je, da se dejavnost na tej lokaciji nadaljuje zaradi pestrosti ponudbe ali ohranjanja deficitarnih dejavnosti.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-006-20/2004
Rogaška Slatina, dne 30. junija 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti