Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2004 z dne 27. 7. 2004

Kazalo

3630. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev, stran 9916.

Na podlagi 74. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o sestavi in delovanju razširjenih
strokovnih kolegijev
1. člen
V Pravilniku o sestavi in delovanju Razširjenih strokovnih kolegijev (Uradni list RS, št. 30/02, 34/02 – popr. in 94/02 – popr.) se v 3. členu v 27. točki prvega odstavka število "6" spremeni v število "9", za 27. točko pa se dodajo nove 28., 29. in 30. točka, ki se glasijo:
»28. RSK za področje nuklearne medicine   6 članov
29. RSK za transfuzijsko medicino      6 članov
30. RSK za paliativno medicino       6 članov.".
V drugem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Predlog za ustanovitev novega RSK mora podpreti tudi RSK, h kateremu ali h katerim je to področje sodilo doslej.«.
2. člen
V 4. členu se v deseti alinei drugega odstavka za besedo »onkologijo« doda besedilo: »in RSK za paliativno medicino« in za njo doda nova enajsta alinea, ki se glasi:
»– RSK za transfuzijsko medicino na Zavodu za transfuzijsko medicino, Ljubljana.«.
3. člen
V 6. členu se v drugem odstavku za besedo »Slovenijatransplant« doda naslednje besedilo: »za RSK za transfuzijsko medicino imenujejo po dva člana Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana, Zdravniška zbornica Slovenije in Slovensko zdravniško društvo, za RSK za paliativno medicino pa imenujejo po dva člana Onkološki inštitut in Slovensko zdravniško društvo, po enega člana pa Zdravniška zbornica Slovenije in Zbornica zdravstvene nege«.
4. člen
V 15. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sklep je sprejet, če zanj glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov, ob pogoju, da je za sklep glasoval najmanj en predstavnik vsake institucije, ki v posamezen RSK imenuje člane. Vsak član ima pravico podati ločeno mnenje.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-10/2002
Ljubljana, dne 23. julija 2004.
EVA 2003-2711-0019
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti