Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3465. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa, stran 9490.

Na podlagi 61., 68. in 69. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) v zvezi s petim odstavkom 8. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 45/03 – uradno prečiščeno besedilo, 2/04 – ZPNNVSM in 37/04) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa
1. člen
V Pravilniku za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 18/04) se v drugem odstavku 4. člena v prvi alinei besede ''s prostimi denarnimi sredstvi'' nadomestijo z besedami ''prosta denarna sredstva'', na koncu druge alinee veznik ''in'' nadomesti z vejico, na koncu tretje alinee pa se pika nadomesti z veznikom ''in'' ter doda nova četrta alinea, ki se glasi:
''– odobri prekoračitev pozitivnega stanja na podračunu imetnikom podračunov, ki so vključeni v enotno upravljanje.''.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
''Odobrena prekoračitev pozitivnega stanja na podračunu je sestavni del kritja na podračunu imetnika podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, in je namenjena financiranju meddnevnega primanjkljaja njegovih sredstev.''.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 496-01-5/2004/20
Ljubljana, dne 13. julija 2004.
EVA 2004-1611-0136
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti