Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3456. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali, stran 9481.

Na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali
1. člen
(1) V Pravilniku o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Uradni list RS, št. 25/04, 48/04 in 62/04 - popr.) se v 9. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Do vključno 30. septembra 2004 morajo biti glede psov, mačk in belih dihurjev ob vstopu na območje Republike Slovenije za nekomercialne namene do pet navedenih živali iste vrste izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je žival identificirana skladno z nacionalno zakonodajo države odpreme,
– da jo spremlja potni list ali veterinarsko spričevalo, s katerim pooblaščeni veterinar potrjuje opravljeno cepljenje proti steklini v rokih, predpisanih s strani proizvajalca cepiva, ali rokih, predpisanih z veljavno nacionalno zakonodajo države odpreme.«.
(2) Dodata se nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Do vključno 30. septembra 2004 morajo biti glede psov, mačk in belih dihurjev ob vstopu na območje Republike Slovenije za nekomercialne namene v primeru nad pet navedenih živali iste vrste izpolnjeni pogoji, ki so določeni v pravilniku, ki ureja veterinarske pogoje za trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih.
(5) Po 30. septembru 2004 morajo biti za nekomercialne premike psov, mačk in belih dihurjev ob vstopu na območje Republike Slovenije izpolnjeni pogoji, predpisani z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 998/2003/ES o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (UL L št. 146 z dne 13. 6. 2003, str. 1–9) ter pogoji, predpisani z Odločbo Evropske komisije o določitvi vzorca zdravstvenega spričevala za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev iz tretjih držav (UL L št. 65 z dne 3. 3. 2004, str. 13–19) in Odločbo Evropske komisije o odstopanju od odločb 2003/803/ES in 2004/203/ES glede oblike spričeval in potnih listov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev ter o spremembi Odločbe 2004/203/ES (UL L št. 98 z dne 2. 4. 2004, str. 55-56).«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-65/2004-2
Ljubljana, dne 1. julija 2004.
EVA 2004-2311-0303
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti