Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3440. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota, stran 9463.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 5/68, 7/70, 7/72, Uradni list RS, št. 18/91 in 57/99 – ZDIS), 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 6. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
V odloku o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 34/96, 1/98 in 79/01), se 4. točka 1. člena odloka spremeni tako, da se glasi:
»Za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih.«
2. člen
Tretji odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vrednost točke od 1. 1. 2004 znaša 9 SIT. Vrednost točke se lahko s sklepom župana, do konca januarja tekočega leta, uskladi z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije«.
3. člen
V 6. členu se spremeni tretji odstavek, tako da se glasi:
»Komunalna taksa za uporabo javnih površin po tem odloku se odmeri hkrati z izdajo dovoljenja za posebno uporabo javne površine. V primeru, kadar je predmet uporabe površina v lasti Mestne občine Murska Sobota, ki je namenjena splošni javni rabi, se dovoljenje izda, kadar so taksni predmeti začasne narave ali gre za postavitev letnega gostinskega vrta.«
4. člen
V posebnem delu – tarifi komunalnih taks, Tarifni številki 1 (uporaba javnih površin), se v pojasnilih spremeni točka a), tako da se glasi:
»a) za javne površine po tem odloku štejejo javne površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in so opredeljene kot takšne po predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov, površine ali objekti, ki predstavljajo grajeno javno dobro in površine v lasti Mestne občine Murska Sobota, ki so namenjene splošni javni rabi.«
5. člen
V posebnem delu – tarifi komunalnih taks, Tarifni številki 2 (reklamni objekti), se v pojasnilih spremeni točka a), tako da se glasi:
»a) za javno mesto po tem odloku šteje javna površina, ki je kot takšna opredeljena v predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov, površina ali objekt, ki spada v grajeno javno dobro ter površina v lasti Mestne občine Murska Sobota, ki je namenjena splošni javni rabi.«
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42304-3/2004
Murska Sobota, dne 6. julija 2004.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti