Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3431. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 9424.

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 59. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92, 29/95 in 44/97) v zvezi s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 15. seji dne 23. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V 13.a členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 47/95, 11/97, 7/00, 93/00, 54/01 in 78/03) se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Nadomestilo se ne plačuje za poslovne prostore v obratovanju, ki se nahajajo v območju UN K1 – Kamnik Center in v delu območja UN K2 – Šutna do Močnikove ulice.«
2. člen
V 14. členu se v prvem odstavku besedi »davčni organ« zamenjata z besedami »pristojni organ Občine Kamnik«.
3. člen
V 14. členu se v drugem odstavku besede »Republiško upravo za javne prihodke, izpostava Kamnik« zamenjajo z besedami »pristojni organ Občine Kamnik«.
4. člen
V 14. členu se za prvim stavkom drugega odstavka doda nov, drugi stavek, ki se glasi:
»Zavezanec mora zahtevku za oprostitev plačila nadomestila priložiti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje upravičenost do oprostitve zaradi ogrožene socialne varnosti.«
5. člen
V 14. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Merila za oprostitev plačevanja nadomestila za zavezance z nižjimi dohodki se določajo v skladu z merili, ki jih Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04) določa za upravičenost do denarne socialne pomoči.«
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2005.
Št. 42008-46/2003-5/2
Kamnik, dne 5. julija 2004.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti