Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3427. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Hajdina, stran 9405.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99, Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03) je Občinski svet občine Hajdina na 1. izredni seji dne 8. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Hajdina
1. člen
(Uvodna določba)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Hajdina.
Prostorske sestavine dolgoročnega plana za območje Občine Hajdina so opredeljene v:
– Dolgoročnem planu občine Ptuj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94),
– Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ptuj, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/97),
– Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Hajdina za odsek hitre ceste Hajdina – Ormož na območju Občine Hajdina, območje poselitve v naselju Zg. Hajdina, območje za šport in rekreacijo v naselju Zg. Hajdina (Uradni list RS, št. 45/03);
v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan.
Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Hajdina so opredeljene v:
– Družbenem planu občine Ptuj za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94),
– Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986 – 1990 za območje Mestne občine Ptuj, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/97),
– Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Hajdina za odsek hitre ceste Hajdina – Ormož na območju Občine Hajdina, območje poselitve v naselju Zg. Hajdina, območje za šport in rekreacijo v naselju Zg. Hajdina (Uradni list RS, št. 45/03); v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan.
2. člen
(Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana se nanašajo na spremembe kart v merilu 1:5000 in 1:25000, in sicer na zasnovo primarne rabe prostora, zasnovo vodnega gospodarstva, zasnovo ohranjanja narave, zasnovo kulturne dediščine, zasnovo naselij, zasnovo prometnega omrežja in zasnovo energetskega omrežja.
Kartografska dokumentacija je izdelana na podlagi digitalnih katastrskih načrtov.
3. člen
(Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana so naslednje:
– V točki 5.1.10. se prvi odstavek spremeni tako, da glasi: »5.1.10. Območje Občine Hajdina bo enotno prostorsko obdelano kot planska celota P10, ki jo sestavljajo naslednja poselitvena območja:
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|   Oznaka  |        |      |         |  Prostorski |
| poselitvenega | Naziv območja |Površina v |  Namembnost  | izvedbeni akt |
|  območja  |        |  ha   |         |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  S-P10-S1  | Slovenja vas |  32,65  |   SKP;    |   PUP   |
|        |        |      |    S    |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  S-P10-S2  |  Hajdoše I  |  12,76  |   SKP;    |   PUP   |
|        |        |      |    S    |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  S-P10-S3  |  Hajdoše II  |  24,36  |   SKP;    |   PUP   |
|        |        |      |    S    |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  S-P10-S4  | Gerečja vas I |  25,84  |   SKP;    |   PUP   |
|        |        |      |    S    |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  S-P10-S5  | Gerečja vas II |  1,70  |   SKP;    |   PUP   |
|        |        |      |    S    |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  S-P10-S6  |   Skorba   |  21,19  |   SKP;    |   PUP   |
|        |        |      |    S    |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  S-P10-S7  | Sp. Hajdina I |  2,97  |   SKP;    |   PUP   |
|        |        |      |    S    |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  S-P10-S8  | Zg. Hajdina I |  26,84  |   SKP;    |   PUP   |
|        |        |      |    S    |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  D-P10-S8/1 | Zg. Hajdina – |  1,22  |    PS;    |    LN   |
|        |  občinsko  |      |    D    |        |
|        |  središče  |      |         |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  S-P10-S8/2 | Zg. Hajdina – |  3,88  |    PS;    |    LN   |
|        | ob občinskem |      |    S    |        |
|        |  središču  |      |         |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  S-P10-S8/3 | Zg. Hajdina – |  0,32  |    PS;    |    LN   |
|        | pri Zupaničevi |      |    S    |        |
|        |  kapelici  |      |         |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  S-P10-S9  | Sp. Hajdina II |  13,94  |   SKP;    |   PUP   |
|        |        |      |    S    |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  S-P10-S11  | Zg. Hajdina II |  14,91  |   SKP;    |   PUP   |
|        |        |      |    S    |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  S-P10-S12  |  Draženci I  |  1,39  |   SKP;    |   PUP   |
|        |        |      |    S    |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  S-P10-S13  | Draženci II  |  3,42  |   SKP;    |   PUP   |
|        |        |      |    S    |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  S-P10-S14  | Draženci III |  5,01  |   SKP;    |   PUP   |
|        |        |      |    S    |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  S-P10-S15  | Draženci IV  |  7,95  |   SKP;    |   PUP   |
|        |        |      |    S    |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  S-P10-S16  |  Draženci V  |  3,94  |   SKP;    |   PUP   |
|        |        |      |    S    |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  P-P10-P2  | Slovenja vas |  11,62  |industrija, obrt;|   PUP   |
|        |        |      |    P    |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
| PD-P10-P2/1 | Slovenja vas |  3,40  |   obrt;   |    LN   |
|        |        |      |    PD    |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  PD-P10-P3  | Prašičja farma |  8,46  |  kmetijska  |   PUP   |
|        |        |      | proizvodnja;  |        |
|        |        |      |    PD    |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  PD-P10-P4  |Marof – Lancova |  1,98  |  kmetijski  |   PUP   |
|        | vas pri Ptuju |      |  objekti;   |        |
|        |        |      |    PD    |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  ZS-P10-R1  |   Skorba   |  0,79  |šport, rekreacija|   PUP   |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  ZS-P10-R2  | Gerečja vas  |  2,18  |šport, rekreacija|   PUP   |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  ZS-P10-R3  |  Hajdina –  |  15,78  |  turizem,   |   PUP   |
|        |  gramoznica  |      |  rekreacija;  |        |
|        |        |      |    ZS    |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  ZS-P10-R4  |  Hajdina –  |  30,55  |območje s posebno|   PUP   |
|        |   gmajna   |      |rekreacijsko rabo|        |
|        |        |      | (golf igrišče); |        |
|        |        |      |    ZS    |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|D-P10-R5 (to je|        |      |    – D    |        |
| severni del | Slovenja vas |  1,74  |  – šport,   |  PUP (na  |
|območja P10-R5)|        | (površina | rekreacija (na |  celotnem  |
| ZS-P10-R5 (to |        | celotnega |  prostem);  |območju P10-R5)|
| je južni del |        | območja |    ZS    |        |
|območja P10-R5)|        | P10-R5) |         |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  DS-P10-R6  | Sp. Hajdina  |  2,24  |   šport,   |   PUP   |
|        |        |      |  rekreacija;  |        |
|        |        |      |    DS    |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  DS-P10-R7  | Zg. Hajdina II |  0,30  |   šport,   |   PUP   |
|        |        |      |  rekreacija;  |        |
|        |        |      |    DS    |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  ZK-P10-R8  |  Hajdina   |  2,92  |  pokopališče  |   PUP   |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|  ZS-P10-RV1 | Slovenja vas – |  40,46  |širitev odvodnega|   PUP   |
|        |   Skorba   |      |  kanala HE  |        |
|        |        |      | Zlatoličje z  |        |
|        |        |      |   območji   |        |
|        |        |      |  rekreacije;  |        |
|        |        |      |    ZS    |        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
|    KG   | Občina Hajdina | 1836,00 |  kmetijska,  |   PUP   |
|        |        |      |gozdarska, ostalo|        |
+---------------+----------------+-----------+-----------------+---------------+
Opomba: V predhodni tabeli v stolpcu »Namembnost« se navedbe, zapisane pred podpičjem, nanašajo na namembnost, opredeljeno pred uveljavitvijo Pravilnika o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/03). Oznake, zapisane za podpičjem, so iz Pravilnika o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/03).
Obrazložitev kratic:
SKP  stanovanjsko-kmetijska-poslovna namembnost
S   območja stanovanj: so območja, ki so pretežno namenjena bivanju s
    spremljajočimi dejavnostmi javne infrastrukture, storitvenih dejavnosti
    in trgovin, ki služijo tem območjem
PS   poslovno-stanovanjska namembnost
D   območja javne infrastrukture: so območja, namenjena za potrebe izvajanja
    vzgoje in izobraževanja, športa, zdravstva, socialnega varstva, kulture,
    javne uprave in opravljanja verskih dejavnosti
P   območja proizvodnih dejavnosti: so območja, pretežno namenjena proizvodnim
    in servisnim dejavnostim
PD   druga proizvodna območja: so območja, pretežno namenjena stavbam za
    proizvodnjo in skladišča
ZS   območja za šport in rekreacijo: so območja, namenjena za športna igrišča in
    za druge objekte za šport in rekreacijo na prostem
DS   območja za šport: so območja, namenjena za športne dvorane in športna igrišča
PUP  prostorski ureditveni pogoji
LN   lokacijski načrt«.
– V točki 5.2. Prostorski izvedbeni načrti se za zadnjo alineo prvega odstavka dodata novi alinei, ki se glasita:
»– P10-P2/1 Slovenja vas LN
– P10-S8/2 in P10-S8/3 Zg. Hajdina – ob občinskem središču in pri Zupaničevi kapelici LN«.
– V točki 5.2. Prostorski izvedbeni načrti se za podtočko 5.2.30. dodata naslednji podtočki, ki glasita:
»5.2.31. P10-P2/1 Slovenja vas
Programske zasnove za lokacijski načrt za poselitveno območje P10-P2/1 Slovenja vas
1. Meje območja in obodna parcelacija
Površina območja P10-P2/1 Slovenja vas, predvidenega za kompleksno graditev in ki bo urbanistično urejano z lokacijskim načrtom, meri ca. 3,40 ha.
Območje kompleksne pozidave meji:
– na severu na odvodni kanal hidroelektrarne Zlatoličje,
– na vzhodu na kmetijske in gozdne površine,
– na jugovzhodu in jugu na poselitveno območje P10-S1 Slovenja vas, ki je namenjeno stanovanjem, kmetijski in poslovni dejavnosti,
– na jugozahodu na kmetijske površine,
– na zahodu na poselitveno območje P10-P2 Slovenja vas, namenjeno industriji in obrti.
Obodna parcelacija območja P10-P2/1 Slovenja vas je naslednja:
Izhodišče je na severu, na stičišču treh parcel št. 293/3, 293/13 in 856 (odvodni kanal HE Zlatoličje). Nato poteka obodna parcelacija v sourni smeri (proti jugovzhodu) po skupni meji odvodnega kanala (parcela št. 856) s parcelo št. 293/3, do stičišča s severozahodnim vogalom parcele št. 767/1; tu se meja obrne proti jugozahodu in poteka po skupni meji parcel št. 293/3 in 767/1 do stičišča treh parcel št. 293/3, 767/1 in 767/2. V tej točki se meja obodne parcelacije obrne proti zahodu in v tej smeri preči v ravni liniji južni del parcele št. 293/3 vse do presečišča s severovzhodno mejo parcele št. 292 (dobljeno presečišče se nahaja točno na točki loma severovzhodne meje parcele št. 292). Od te točke poteka meja proti severozahodu po skupni meji parcel št. 293/3 in 290 vse do skrajnega severnega loma meje parcele št. 290. Na skrajnem severnem lomu parcele št. 290 se meja obodne parcelacije obrne v smer proti severu in poteka v ravni liniji na jugovzhodni vogal parcele št. 293/16, nato pa sledi skupni meji parcel št. 293/16 in 293/13 s parcelo št. 293/3 vse do izhodišča, kjer se obodna parcelacija tudi zaključi.
Vse naštete parcele se nahajajo v katastrski občini Slovenja vas.
2. Namenska raba
Namembnost območja P10-P2/1 Slovenja vas je obrt. Na območju lokacijskega načrta bodo opredeljene zazidljive in nezazidljive površine, ki bodo namenjene obrtnim dejavnostim ter morebitnim skupnim centralnim dejavnostim (to so lahko skupni komunalni ali energetski objekti), zelenju in infrastrukturni ureditvi te cone.
Območje P10-P2/1 predstavlja širitev obstoječega območja P10-P2, namenjenega industriji in obrti, v smeri proti vzhodu. Dejavnosti območja P10-P2/1 še niso dokončno opredeljene, niti jih ni zaželeno vnaprej pretirano omejevati. Programske zasnove zato podajajo osnovne usmeritve za organiziranost območja. Praviloma bodo dovoljevane le ekološko neoporečne poslovne dejavnosti; takšne, ki bodo prilagojene značaju poselitve (namembnost se naj – glede na morebitne medsebojne emisijske vplive – detajlneje določi po celicah /parcelah/).
3. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
Urbanistična zasnova območja P10-P2/1 je razvidna v grafičnem delu programskih zasnov. Predvidene izvedbe se v celoti navezujejo na podaljšano osnovno prometnico območja. Poudarjena je različnost velikosti parcel. Ločevanje predvidenih površin na objekt, na zunanje manipulativne površine in parkirišča ter zasnova potrebnega komunalnega omrežja bo mogoče šele za znanega naročnika in njegove izražene zahteve.
Programske zasnove lahko podajajo le okvirne osnovne usmeritve za organiziranost območja, ki pa se v celoti navezujejo na poznane podobne rešitve, že uporabljene pri snovanju con z enakim ali podobnim programom.
Načeloma predvidena etažnost zgradb je P(+M). Po večplastni proučitvi in posebni utemeljitvi lahko lokacijski načrt za pomembnejše zgradbe v posameznem delu pozidave predvidi tudi enonadstropni objekt, s tem, da je končna urbanistična in arhitekturna oblika celotnega območja usklajena.
Velikost in razmerja parcel, predvidenih za pozidavo in skupno prometno ureditev, natančneje določi lokacijski načrt.
Zemljiške parcele so lahko različnih velikosti in to od ca. 1.100 m2 do največ ca. 4.500 m2, kar praviloma zadošča tudi za morebitne poznejše dozidave objektov. Možno je oblikovati tudi drugačne zemljiške parcele, take, ki bodo zadoščale investitorjevim željam.
Velikost in razmerja parcel, predvidenih za pozidavo in skupno prometno ureditev, natančneje določi lokacijski načrt.
4. Usmeritve za varstvo naravne in kulturne dediščine ter značilnih kakovostnih prvin krajine
Na območju predvidene pozidave ni varovanih objektov in/ali krajine.
Pri graditvi in drugih posegih v prostor je potrebno upoštevati, da območje P10-P2/1 leži na območju s podtalnico oziroma v bližini vodotoka, čeprav ni na območju varovanih vodnih virov in črpališč.
Neuporabljene površine je potrebno takoj zazeleniti v največji možni meri. Ohraniti je potrebno morebitna obstoječa kvalitetna drevesa.
5. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Območje ni namenjeno stanovanjem, pač pa obrtnim dejavnostim. Emisije hrupa in ostale polucije ne smejo presegati s predpisi dovoljenih vrednosti za izbrane dejavnosti tega območja.
Vodenje odpadnih vod bo predvideno na manjšo skupno čistilno napravo. Le-ta je lahko locirana na optimalnem mestu v območju P10-P2 oziroma P10-P2/1 ali izven teh območij. Taka čistilna naprava je praviloma vedno dimenzionirana na končno ureditev območja; njena zmogljivost pa naj bi bila dokončno definirana s predpisano projektno dokumentacijo.
Dodano skupno število gradbenih objektov s predvidenimi dejavnostmi na območju kompleksa pozidave naj ne bi pomenilo prekomerno povečane obremenitve za okolje, saj naj bi le-te bile v okviru predpisov.
Zaželeno je mnogo zelenja, ki sočasno pomeni tudi zaščito pred hrupom in vetrovi ter vidno zaporo.
6. Promet
Obstoječa notranja cesta, vodeča po že izvedenem delu območja P10-P2, ostaja glavna napajalna komunikacija do pričetka vstopa na območje pozidave P10-P2/1. S te nadaljevalne ceste, ki se konča s krajšo prečno postavitvijo kot obračališčem, se napajajo posamezne proizvodne parcele.
Na območju cone P10-P2/1 je cestna prometnica lahko izvedena z enostranskim ali obojestranskim pločnikom ali tudi brez pločnika. Če pločnika ne bo, bo cesta namenjena tudi pešcem, saj je namenjena samo lokalnemu in interventnemu dovozu.
Kadar je ulica "slepa" (torej nepretočna) je potrebno urediti obračališče na zaprtem koncu. Obračališče mora zagotavljati možnost neoviranega obračanja komunalnih in urgentnih vozil običajnih poznanih dimenzij.
Povozne in pohodne površine cone morajo biti odvodnjavane in protiprašno utrjene.
Parkirne površine za osebna vozila zaposlenih in za vozila obiskovalcev /strank/ so urejene v okviru posamezne zemljiške parcele. Za transportno cesto je potrebno zagotoviti prosti prometni koridor širine najmanj 6,50 m oziroma še bolje 8 m.
7. Komunalna infrastruktura
V lokacijskem načrtu je lahko določeno, da morajo biti osnovni komunalni in energetski objekti in naprave (morebitna transformatorska postaja, morebitna čistilna naprava v območju, cestno omrežje in vse drugo) zgrajeni že v prvi fazi, pred zasedbo cone z njenimi uporabniki. Za posamezni objekt se potrebna komunalna infrastruktura nato le naveže na obstoječe, izvedeno omrežje, pod pogoji in soglasji upravljalcev posameznega omrežja.
Določila za poteke tras in celotno izvedbo so načeloma enaka tistim, ki jih predpisujejo veljavni prostorski ureditveni pogoji in pogoji posameznih soglasodajalcev.
Ogrevanje objektov bo individualno. Zaželen ogrevalni vir je utekočinjeni naftni plin ali ekstra lahko kurilno olje.
8. Usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito
Zaklonišča so predvidena le, če to veljavni predpisi zahtevajo.
Ukrepi za varstvo pred požarom in naravnimi nesrečami bodo v celoti upoštevani.
9. Zmogljivosti območja
Obstoječi objekti:
Na območju P10-P2/1 Slovenja vas ni obstoječih objektov.
Predvideni objekti:
– točno število objektov, njihov namen in zahtevane zmogljivosti bo določil šele lokacijski načrt, ki bo specificiral posamezne dejavnosti območja in določil površinske potrebe za njihovo realizacijo;
– osrednja vzdolžna cesta, kot nadaljevanje obstoječe prometnice v že izvedenem delu območja P10-P2; notranje cestne pretočne povezave; opomba: obračališče za tovorna motorna vozila mora biti predvideno le ob morebitni prometni delitvi na "slepi" (zaprti) del in pretočni del;
– kasnejše nadaljevanje ene ali več notranjih urgentnih komunikacij (sicer pripadajočih posamezni parceli), z navezavo na osrednjo lokalno cesto;
– morebitni skupni objekti in naprave.
5.2.32. P10-S8/2 in P10-S8/3 Zg. Hajdina – ob občinskem središču in pri Zupaničevi kapelici
Programske zasnove za lokacijski načrt za poselitveni območji P10-S8/2 Zg. Hajdina – ob občinskem središču in P10-S8/3 Zg. Hajdina – pri Zupaničevi kapelici
1. Meje območja in obodna parcelacija
Površina območja P10-S8/2 meri ca. 3,90 ha. Površina območja P10-S8/3 meri ca. 0,32 ha.
Območji sta predvideni za kompleksno graditev. Posamezno območje bo urbanistično urejano z lokacijskim načrtom.
Območje kompleksne pozidave P10-S8/2 meji:
– na jugovzhodu na območje P10-S8/1, namenjeno površinam za stanovanja in poslovne dejavnosti, in ki ga urbanistično ureja lokacijski načrt (Odlok o lokacijskem načrtu za ureditev območja P10-S8/I Hajdina je objavljen v Uradnem listu RS, št. 105/03),
– na jugozahodu in severozahodu na obstoječo stanovanjsko pozidavo (območje P10-S8),
– na severovzhodu na kmetijske površine in na dve s stanovanjskima zgradbama pozidani, vendar prostorsko medsebojno nepovezani zemljiški parceli.
Območje kompleksne pozidave P10-S8/3 meji:
– na severozahodu na območje P10-S8/1, namenjeno površinam za stanovanja in poslovne dejavnosti, in ki ga urbanistično ureja lokacijski načrt (Odlok o lokacijskem načrtu za ureditev območja P10-S8/I Hajdina je objavljen v Uradnem listu RS, št. 105/03),
– na severovzhodu na obstoječo razpršeno stanovanjsko gradnjo in na kmetijske površine,
– na jugu na kmetijske površine.
Obodna parcelacija območja P10-S8/2 je naslednja:
Izhodišče je na zahodu, na meji treh parcel: št. 529/4, 1130/3 (cesta) in 525/3. Iz izhodišča poteka meja v smeri proti severovzhodu po severozahodni meji parcel št. 529/4 in 529/3, vse do stičišča s parcelo št. 1129/3 (cesta), nato v isti smeri preči cesto (parcelo št. 1129/3) do meje s parcelo št. 516/2. Nato se obodna parcelacija obrne v smer proti jugovzhodu in poteka po severni meji ceste s parcelno št. 1129/3, vse do stičišča treh parcel št. 1129/3, 548/1 in 554/1. V tej točki se meja parcelacije obrne v jugozahodno smer. Meja prečka cesto (parcelo številka 1129/3) na vzhodni vogal parcele št. 529/1. Nato poteka meja po jugovzhodni meji parcel št. 529/1 in 529/2. V skrajnem južnem vogalu parcele št. 529/2 se meja obrne proti severozahodu in poteka po jugozahodni meji parcele št. 529/2 vse do izhodišča, kjer se parcelacija zaključi.
Vse naštete parcele se nahajajo v katastrski občini Hajdina.
Obodna parcelacija območja P10-S8/3 je naslednja:
Izhodišče je na severu območja, na tromeji parcel št. 596/3, 1129/3 (cesta) in 555/1. Iz izhodišča poteka obodna parcelacija v sourni smeri po severovzhodnih mejah parcel št. 596/3, 596/2 in 596/1. Nato poteka po jugovzhodni meji parcele št. 596/1 v smeri proti jugozahodu do skrajnega južnega vogala parcele št. 596/1. Potem poteka meja po vzhodni meji parcele št. 596/5 do stičišča s cesto (parcela št. 1129/3), nato pa poteka po vzhodni meji parcele št. 1129/3 (cesta) in obenem po zahodnih mejah parcel št. 596/1, 596/2, 596/3, 596/4, spet 596/3 do izhodišča, kjer se obodna parcelacija tudi zaključi.
Vse naštete parcele se nahajajo v katastrski občini Hajdina.
2. Namenska raba
Območji P10-S8/2 in P10-S8/3 sta namenjeni stanovanjem in poslovnim dejavnostim, vendar se severozahodni del območja P10-S8/2 izloči iz pozidave. Zaradi varovanja kulturne dediščine se na izločenem območju s površino 0,60 ha lahko uredijo travnate površine.
Obe območji bosta s svojo novonastalo poslovno in bivalno vlogo dopolnjevali že načrtovano občinsko središče, na katero tudi mejita.
Zaradi sožitja stanovanjskega programa in poslovnih dejavnosti je zahtevano nehrupno (mirno) okolje. Te dejavnosti pa praviloma še niso dokončno opredeljene, niti jih ni zaželeno vnaprej pretirano omejevati. Programske zasnove zato podajajo osnovne usmeritve za organiziranost območja. Dovoljevane pa bodo le ekološko neoporečne poslovne dejavnosti; torej takšne, ki bodo prilagojene značaju poselitve.
Dodaten pogoj je, da so izbrane dejavnosti tudi prometno nemoteče. Niso možne dejavnosti, ki so vezane na nesorazmerne velikosti motornih in drugih vozil, in dejavnosti, ki imajo za posledico pogostnost pojavljanja vozil.
3. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
Območje P10-S8/1 je predvideno za izgradnjo novega občinskega in upravnega središča. Obe sosednji območji, ki se na novo središče navezujeta, naj s svojim usklajenim izgledom in ustrezno definirano funkcijo zadostita preostalim potrebam krajanov in uporabnikov novega občinskega središča. Razen dela, namenjenega travnatim površinam (zaradi varovanja kulturne dediščine), je preostanek območja namenjen stanovanjski pozidavi oziroma kombinaciji stanovanj in poslovne dejavnosti. Poslovne dejavnosti so možne samo v okviru, ki ga predvideva značaj stanovanjske poselitve.
Obodno cestno omrežje je obstoječe oziroma se navezuje na prometnice, predvidene v že sprejetem lokacijskem načrtu za izgradnjo občinskega središča. Z njega se na ustreznih mestih odcepi v območje stanovanjske pozidave pretočna (krožna) cesta, ki zagotavlja usklajeno napajanje kompleksa. Morebitne višinske razlike terena se morajo predhodno skrbno preučiti in morda celo ugodno izkoristiti.
Individualne stanovanjske zgradbe so locirane v notranjosti pozidave. Zaželeno je, da je izbran tak osnovni tloris oziroma tip objekta, da je omogočeno kvalitetno osončenje večine bivalnih prostorov.
Predvidena etažnost stanovanjskih zgradb je (K)+P+M. Po večplastni proučitvi in posebni utemeljitvi lahko lokacijski načrt za pomembnejšo zgradbo v obcestnem delu pozidave predvidi tudi enonadstropni objekt, s tem, da je končna urbanistična in arhitekturna oblika celotnega naselja usklajena.
Stanovanjski in/ali poslovno-stanovanjski objekti so prostostoječi, locirani praviloma v vogalni del posameznega stavbišča. V primeru kombinacije stanovanja in poslovnega programa je zaželena nedvoumna ločitev na stanovanjski del in ostali del posameznega objekta. Jasno nakazan mora biti dostop v poslovne prostore; oblikovan naj bo ustrezno posamezni izbrani dejavnosti.
Zemljiške parcele, namenjene individualni stanovanjski pozidavi, so praviloma velikosti ca. 700 m2 do 900 m2 (do največ ca. 1200 m2), kar zadošča tudi za morebitne poznejše dozidave stanovanjskih objektov ali postavitve prostostoječih garaž in manjših gospodarskih objektov. Seveda je možno oblikovati tudi manjše zemljiške parcele, torej take, ki bodo zadoščale željam po samo stanovanjski zgradbi.
Če bi na delu območja, in sicer na površinah, predvidenih za gradnjo prostostoječih individualnih stanovanjskih hiš, bilo komercialno zanimivo postaviti niz verižnih družinskih enot (vrstnih hiš), je to možno pod pogojem, da so v celoti upoštevane arhitekturne zakonitosti tovrstnih gradenj ter da je obenem zadoščeno predpisanim sanitarnim, požarnim in ostalim pogojem.
Velikost in razmerja parcel, predvidenih za poslovno pozidavo in skupno prometno ureditev, natančneje določi lokacijski načrt.
Individualna obhišna zasaditev mora biti izvedena z avtohtonim rastlinjem. Na mejah med posameznimi lastniškimi parcelami so lahko zasajene žive meje. V celoti mora biti dan poudarek krajinski tipiki objektov in pozidave.
Na delu območja P10-S8/2, izločenem iz pozidave zaradi varovanja kulturne dediščine, ni možna pozidava, temveč se na njem dopušča ureditev travnatih površin.
4. Usmeritve za varstvo naravne in kulturne dediščine ter značilnih kakovostnih prvin krajine
Na območju predvidene pozidave P10-S8/2 in P10-S8/3 je že opredeljeno arheološko območje.
V območju P10-S8/2 na delu parcele št. 529/2 k.o. Hajdina, površine ca. 0,60 ha, ni mogoča pozidava, mogoča pa je ureditev travnatih površin.
V območju P10-S8/3 je Zupaničeva kapelica, ob kateri sta platani.
Pri snovanju novih objektov in mikrolokaciji le-teh je potrebno upoštevati smeri dominantnih pogledov na naselje Hajdina in bližnje ruralno zaledje.
5. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Območji sta namenjeni stanovanjem in nemotečim poslovnim dejavnostim, z navezavo predvidenega in obstoječega javnega programa v neposredni soseščini (novo občinsko središče, cerkev, trgovina, storitvene dejavnosti, vse ostalo).
Dodano skupno število gradbenih objektov s predvidenimi stanovanji in nemotečo poslovno dejavnostjo na območju kompleksa pozidave ne bo pomenilo prekomerno povečane obremenitve za okolje.
Predlagani in predvidoma prevladujoči stanovanjski program zahteva nehrupno (mirno) okolje in dovoljuje le ekološko neoporečno dejavnost, torej takšno, ki je prilagojena značaju poselitve.
Zaželeno je mnogo zelenja.
Osončenje zemljišča je že sedaj kvalitetno.
6. Promet
Obstoječa lokalna cesta, vodeča mimo obravnavanih zemljišč, ostaja glavna napajalna komunikacija do posameznih vstopov na območje pozidave. Z lokalne ceste se, v prometno pravilno zasnovanih križiščih, odcepijo interne dovozne ceste na posamezno območje. Na vsako območje pozidave je predviden osnovni dovoz. Pozicija osnovnih dovozov je lahko korigirana, praviloma pa mora biti dovoz zasnovan na poziciji, ki bo dovoljevala kasnejše širitve oziroma morebitno nadaljevanje pozidave.
Ali bo zaradi predvidenega števila vozil in s tem upoštevanja prometno-varnostnih zahtev v območju P10-S8/2 potrebno urediti tudi prečne povezave med obema že obstoječima cestama, bo ob upoštevanju konfiguracije terena, določil lokacijski načrt.
Notranjo komunikacijo območja P10-S8/2 tvori vzdolžna transportna cesta. Zanjo je potrebno zagotoviti prosti prometni koridor širine najmanj 5,50 m oziroma še bolje 8 m. V kolikor je takšna notranja ulica "slepa" (torej nepretočna) je potrebno urediti obračališče na zaprtem koncu. Obračališče mora zagotavljati možnost neoviranega obračanja komunalnih in urgentnih vozil običajnih poznanih dimenzij. Vsaka notranja ulica je obenem peš pot (višinsko ločeni pločnik ni predviden), saj je namenjena samo lokalnemu in interventnemu dovozu.
Vzdolž obeh obstoječih lokalnih cest niso možna parkirišča. Le-ta morajo biti zagotovljena na od ceste ločeni površini. Zato naj bodo predvidena med cesto in objekti, vzdolž obcestnih fasad objektov. Predvidena naj bi bila vsaj po tri za vsako posamezno dejavnost v objektu.
7. Komunalna infrastruktura
Obstoječe vodovodno omrežje poteka ob cesti. Izvedena bo navezava novega omrežja na obstoječe in ob tem bo s projektom potrebno preveriti ali dejanski preseki cevi ter razpoložljive količine vode ustrezajo predvidenim potrebam.
Kanalizacijsko omrežje bo vezano na čistilno napravo. Meteorne vode s strešin in utrjenih površin se praviloma vodijo v ponikovalnice.
Potrebno je preveriti razpoložljive količine električne energije v obstoječi transformatorski postaji. Do vseh objektov bo potrebno zgraditi sekundarno telefonsko omrežje ter predvideti distribucijo KTV.
Ogrevanje objektov bo individualno. Zaželen ogrevalni vir je utekočinjeni naftni plin ali ekstra lahko kurilno olje.
8. Usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito
Zaklonišča so predvidena le, če to veljavni predpisi zahtevajo.
Ukrepi za varstvo pred požarom in naravnimi nesrečami bodo v celoti upoštevani.
9. Zmogljivosti območja
Obstoječi objekti:
– na območju P10-S8/2 ni obstoječih objektov
– na območju P10-S8/3 je zgrajena kapela (Zupaničeva kapela).
Predvideni objekti (območje P10-S8/2):
– v notranjosti območja je, glede na izvedljivo parcelacijo zemljšč, možno predvideti skupno ca. 22 (pa do 29) individualnih stanovanjskih ali tudi stanovanjsko-obrtnih zgradb,
– variantno oziroma po želji investitorja(ev) se lahko predvidijo vrstne hiše na ustreznem delu območja, kjer so sicer predvidene prostostoječe individualne stanovanjske hiše; poseg v tem primeru natančneje definira lokacijski načrt,
– notranje cestne pretočne povezave (opomba: obračališče za tovorna motorna vozila mora biti predvideno le ob morebitni ureditvi slepega (zaprtega) dela ulice,
– parkirišča in druge urejene zunanje nivojske površine ob morebitnem poslovnem delu stanovanjske stavbe.
Predvideni objekti (območje P10-S8/3):
– možna je postavitev treh ali štirih individualnih stanovanjskih hiš oziroma ene ali dveh poslovno stanovanjskih stavb,
– parkirišča in druge urejene zunanje nivojske površine ob morebitnem poslovnem delu stanovanjske stavbe.«.
– Spremenijo se karte v merilu 1: 5000 in 1: 25000, in sicer se spremenijo zasnova primarne rabe prostora, zasnova vodnega gospodarstva, zasnova ohranjanja narave, zasnova kulturne dediščine, zasnova naselij, zasnova prometnega omrežja in zasnova energetskega omrežja. Kartografska dokumentacija je izdelana na podlagi digitalnih katastrskih načrtov.
– Spremembe namenske rabe se nanašajo na spremembe kmetijskih zemljišč in gozdov v območja stanovanj (20 predlogov za stanovanjsko gradnjo, en predlog za storitveno dejavnost, predlog za parkirišče), v območja za gradnjo kmetijskih objektov (7 predlogov), v območje proizvodnih dejavnosti za obrtno cono v Slovenji vasi, v območji za šport in rekreacijo v Skorbi in Sp. Hajdini, v območje pokopališča, v območje prometne infrastrukture (predlog za dovozno cesto), v območja prometnih površin izven vozišča (trije predlogi avtobusnih postaj), v območje za čiščenje voda (predlog za čistilno napravo v Slovenji vasi).
– Dodata se karti:
– Programske zasnove za lokacijski načrt za območje P10-P2/1 Slovenja vas v merilu 1: 1000.
– Programske zasnove za lokacijski načrt za območji P10-S8/2 Zg. Hajdina – ob občinskem središču in P10-S8/3 Zg. Hajdina – pri Zupaničevi kapelici v merilu 1: 2000.
– Karte so sestavni del tega odloka.
– Sestavni del tega odloka so tudi strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine, ki jih je v januarju 2001 izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor.
4. člen
(Rudarstvo)
Celotno območje Občine Hajdina se nahaja v raziskovalnem prostoru za nafto in plin ter za geotermični energetski vir.
5. člen
(Zasnova vodnega gospodarstva)
Zasnova vodnega gospodarstva, prikazana na kartah 1: 5000 in 1:25000, obsega poplavno območje stoletnih vod reke Drave.
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih, ki jih določa 37. člen Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).
Pri urejanju in ohranjanju odtočnega režima je potrebno upoštevati naravno dinamiko in sonaravno urejanje odtočnega režima z ohranjanjem naravne retencijske sposobnosti prostora ter usmerjanjem rabe prostora, ki vpliva na spremembe odtočnega režima izven teh območij.
6. člen
(Zasnova ohranjanja narave)
Zasnova ohranjanja narave, prikazana na kartah 1: 5000 in 1:25000, zajema krajinski park Drava.
7. člen
(Zasnova kulturne dediščine)
Zasnova kulturne dediščine, prikazana na kartah 1: 5000 in 1: 25000, obsega naslednja območja in enote varstva kulturne dediščine iz Zbirnega registra dediščine:
– Zg. Hajdina – Cerkev sv. Martina (št. 174),
– Draženci – Arheološko najdišče (št. 6478),
– Zg. Hajdina – Arheološko najdišče Zg. Hajdina (št. 6484),
– Skorba – Villa rustica (št. 6485),
– Skorba – Rimsko grobišče (št. 6486),
– Skorba – Keltski grob (št. 6508),
– Sp. Hajdina – Arheološki spomenik Prvi mitrej (št. 9276),
– Sp. Hajdina – Znamenje (št. 600708),
– Zg. Hajdina – Sitarjeva kapela (št. 600736),
– Ptuj – Arheološko najdišče Hajdina – Poetovio desni breg (št. 600769),
– Spodnja Hajdina – Vaška kapelica (št. 600883),
– Zg. Hajdina – Hajdinska kapelica (št. 600884),
– Zg. Hajdina – Zupaničeva kapelica (št. 600885),
– Zg. Hajdina – Pintaričeva kapelica (št. 600886),
– Slovenja vas – Vaška kapela (št. 600887),
– Gerečja vas – Zajšekova kapelica (št. 600888),
– Hajdoše – Vaška kapela (št. 600889),
– Skorba – Znamenje (št. 600890),
– Rimski vodovod Fram – Poetovio (600893),
– Rimska cesta Celeia – Poetovio (št. 600894).
8. člen
(Zasnova prometnega omrežja)
Zasnova prometnega omrežja na kartah merila 1: 5000 prikazuje varovalni progovni pas glavne železniške proge I. reda Pragersko – Središče in državne ceste na območju Občine Hajdina, in sicer: neizgrajeno avtocesto Slivnica – Hajdina – Gruškovje, neizgrajeno hitro cesto Hajdina – Ormož, glavno cesto I. reda št. 1 Maribor – Tezno – Hajdina, glavno cesto I. reda št. 2 Slovenska Bistrica – Hajdina – Ptuj – Ormož, glavno cesto I. reda št. 9 Hajdina – Gruškovje, regionalno cesto II. reda št. 432 Rogatec – Majšperk – Hajdina.
Zasnova prometnega omrežja na kartah merila 1: 25000 prikazuje: glavno železniško progo I. reda Pragersko – Središče, državne ceste (neizgrajeno avtocesto Slivnica – Hajdina – Gruškovje, neizgrajeno hitro cesto Hajdina – Ormož, glavno cesto I. reda št. 1 Maribor – Tezno – Hajdina, glavno cesto I. reda št. 2 Slovenska Bistrica – Hajdina – Ptuj – Ormož, glavno cesto I. reda št. 9 Hajdina – Gruškovje, regionalno cesto II. reda št. 432 Rogatec – Majšperk – Hajdina) in lokalne ceste.
Na območju Občine Hajdina se načrtuje avtocesta na odseku Fram (Slivnica) – Ptuj (Draženci). Obravnavana varianta avtoceste (med razcepom Slivnica in vasjo Prepolje po varianti Slivnica, med Prepoljami in Tržcem po varianti Hajdina 2) je bila potrjena na Vladi Republike Slovenije v decembru 2003 (sklep Vlade RS, št. 350-17/2003-1 z dne 11. 12. 2003).
Potrditev trase je temeljila na osnovi primerjalne študije variant (Primerjalna študija variant poteka avtoceste na območju Hajdine, št. projekta 134/03, avgust 2003, dopolnjeno september 2003, Urbis d.o.o., Maribor).
Za navedeni odsek avtoceste so v izdelavi strokovne podlage ter idejni projekt za izdelavo državnega lokacijskega načrta (DLN), ki ga izdeluje podjetje BPI d.o.o., Maribor, avtocesta Fram (Slivnica) – Ptuj (Draženci), št. projekta 248.
Program priprave za DLN je objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/2004, 23. 1. 2004.
Na območju Občine Hajdina se načrtuje avtocesta na odseku Ptuj (Draženci) – Gruškovje. Postopek je v fazi priprave programa priprave državnega lokacijskega načrta (DLN) za odsek avtoceste Ptuj – Gruškovje.
Na območju Občine Hajdina se načrtuje hitra cesta G1-2 Hajdina – Ptuj. Hitra cesta G1-2 Hajdina – Ptuj je predvidena na območju Občine Hajdina in na območju Mestne občine Ptuj (na območju Mestne občine Ptuj je predvidena hitra cesta z navezovalno in priključnimi cestami mesta Ptuj).
Za odsek hitre ceste Hajdina – Ptuj na območju Mestne občine Ptuj je bil sprejet Odlok o lokacijskem načrtu za odsek hitre ceste Hajdina – Ormož na območju Mestne občine Ptuj ter navezovalno in priključne ceste mesta Ptuj (1. faza), objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, št. 5/04 (datum objave 8. 5. 2004).
Za odsek hitre ceste G1-2 Hajdina – Ptuj na območju Občine Hajdina je izdelan usklajen predlog državnega lokacijskega načrta, ki je v fazi sprejetja na Vladi Republike Slovenije.
9. člen
(Varnost zračnega prometa)
Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je za take objekte potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za promet, Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo k lokaciji oziroma k izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.
10. člen
(Visokonapetostno elektroenergetsko omrežje)
Preko območja Občine Hajdina poteka 110 kV daljnovod Kidričevo – Ptuj z oznako D-1067.
Širina varnostnega koridorja 110 kV daljnovoda znaša 2 x 15 m = 30 m (na vsako stran daljnovoda 15 m).
Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje upravljalca daljnovoda. Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, legalizacije, dozidave objektov, namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega polja kot to določa veljavna Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).
11. člen
(Spremembe površin)
Površine najboljših kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za 14,28 ha. Površine drugih kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za 0,58 ha. Površine gozdov se zmanjšajo za 0,34 ha. Površine kmetijskih zemljišč in gozdov se skupno zmanjšajo za 15,20 ha.
12. člen
(Sklep o ugotovitvi usklajenosti)
K temu odloku je pridobljen sklep Vlade Republike Slovenije št. 350-00/2001-260 z dne 6. 7. 2004 o ugotovitvi usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije.
13. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-7/04-1
Hajdina, dne 8. julija 2004.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti