Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2004 z dne 5. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2004 z dne 5. 7. 2004

Kazalo

3258. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, stran 8941.

Na podlagi 71. člena Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 70/97, 38/99 in 56/02 – ZJU) in 18. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 13/93 in 18/94) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
1. člen
V Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02 in 66/04) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kadar je zaposleni napoten na službeno potovanje v okviru sodelovanja državnega organa v programu Evropske unije, ki se financira iz sredstev Evropske unije, se upravičenost in višina povračil ugotavljata na način, ki je določen s pravili Evropske unije.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
Ta uredba začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 114-04/2001-8
Ljubljana, dne 29. junija 2004.
EVA 2004-1711-0111
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost