Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2004 z dne 2. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2004 z dne 2. 7. 2004

Kazalo

3213. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Podtabor - Naklo na območju priključka Podtabor, stran 8746.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme minister za okolje, prostor in energijo
S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Podtabor – Naklo na območju priključka Podtabor
I
Minister za okolje, prostor in energijo odreja javno razgrnitev:
1. Predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Podtabor – Naklo na območju priključka Podtabor (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta), ki ga je izdelal Domplan d.d. Kranj, številka projekta UD/369-63/04, junija 2004;
2. Povzetka za javnost;
3. Poročila o vplivih na okolje za spremembo priključka Podtabor AC odsek Podtabor – Naklo, ki ga je izdelala IMOS GEATEH d.o.o., Ljubljana, številka projekta PVO – 055/04, maja 2004 ter
4. drugih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta.
II
Gradivo iz prejšnje točke se javno razgrne na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana in v prostorih Občine Naklo, Glavna cesta 24, Naklo, v času uradnih ur od 12. julija 2004 do 10. avgusta 2004.
Javna obravnava bo potekala 19. julija 2004 ob 17. uri v prostorih Občine Naklo, Glavna cesta 24, Naklo (sejna soba).
III
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeno gradivo dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali se jih posreduje na elektronski naslov: info.upr@gov.si z navedbo »spremembe in dopolnitve LN za priključek Podtabor« pod rubriko »Zadeva« do konca javne razgrnitve.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo (www.gov.si/upp), ter na krajevno običajen način v časopisu Gorenjski glas.
Št. 352-21-4/2003
Ljubljana, dne 21. junija 2004.
EVA 2004-2511-0202
mag. Janez Kopač l. r.
Minister za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost