Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2004 z dne 28. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2004 z dne 28. 6. 2004

Kazalo

3157. Aneks k tarifni prilogi kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, stran 8629.

Na podlagi Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije – (Uradni list RS, št. 58/01, v nadaljnjem besedilu: KP KŽI S) in Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (v nadaljnjem besedilu: Dogovor), pogodbene stranke:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje živilske industrije
– Združenje delodajalcev Slovenije
– Zadružna zveza Slovenije
kot predstavniki delodajalcev in
– Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
– Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
kot predstavniki delojemalcev sklenejo
A N E K S
k tarifni prilogi kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
1. člen
Podpisniki KP KŽI S in njene tarifne priloge določamo s tem aneksom višino in način izplačevanja posebnega dodatka k izplačanim bruto plačam delavcev, zaposlenih pri delodajalcih, za katere se uporablja KP KŽI S.
2. člen
Podpisniki aneksa se strinjamo, da se plače od vključno meseca avgusta 2004, izplačane po KP KŽI S, za polno delovno obveznost 174 ur ter vnaprej pričakovane delovne rezultate in normalne pogoje dela, povečajo za 8.500 tolarjev bruto v letu 2004, kar v skladu s 3. in 4. členom Dogovora predstavlja usklajevani znesek.
3. člen
Dodatek iz prejšnjega člena mora biti posebej prikazan v pisnem obračunu plače iz 55. člena KP KŽI S, izplačuje pa se do njegove vključitve v sistem plač KP KŽI S.
4. člen
Aneks velja od dneva podpisa in se objavi v Uradnem listu RS.
5. člen
Podpisniki aneksa soglašamo, da ostane v veljavi Dogovor o nameri, podpisan dne 5. 7. 2001.
6. člen
Aneks preneha veljati z izpolnitvijo pogojev iz 3. člena.
7. člen
V primeru spora se uporabljajo določila KP KŽI S.
Ljubljana, dne 13. maja 2004.
Združenje delodajalcev Slovenije
Nevenka Murn l. r.
 
Sindikat kmetijstva in živilske
industrije Slovenije
Srečko Čater l. r.
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje živilske industrije
Ivanka Valjavec l. r.
 
Konfederacija sindikatov 90
Slovenije
Zorko Doljak l. r.
 
Zadružna zveza Slovenije
Peter Vrisk l. r.
Ta aneks k tarifni prilogi kolektivne pogodbe je bil s sklepom o registraciji aneksa k tarifni prilogi kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 16. 6. 2004 pod zap. št. 45/3 in št. spisa 121-03-0037/94.

AAA Zlata odličnost