Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004

Kazalo

3141. Spremembe in dopolnitve odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Tišina, stran 8569.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) in v zvezi s 1. členom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 55/03) je Občinski svet občine Tišina na 13. redni seji dne 21. 5. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
O D L O K A
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Tišina
1. člen
V 2. členu Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Tišina (Uradni list RS, št. 83/02) se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V primeru, ko kot pravni naslednik upravičenca nastopa dvoje ali več oseb, morajo komisiji sporočiti ime ene od njih, ki bo v postopku nastopala kot njun ali njihov skupni predstavnik.«
2. člen
Besedilo 7. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Pogoji za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba upravičenca, računi, blagajniški prejemki in verodostojni uradni seznami, listine ter drugi dokumenti.
Prejeto plačilo občina v celoti vrne upravičencem v deležih, sorazmernim vlaganjem oseb pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.«
3. člen
Za sedanjim 7. členom se doda 7.a člen z naslednjim besedilom:
»O vseh odprtih vprašanjih (npr. ustreznost dokazil in podobno) bo v skladu s tem odlokom in zakonom odločala komisija.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-17/04
Tišina, dne 3. junija 2004.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost