Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004

Kazalo

3140. Spremembe in dopolnitve odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Tišina, stran 8568.

Na podlagi 3. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 2. in 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova–Tišina (Uradni list RS, št. 47/96), 12. in 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84 in 26/90), 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98 in 31/00) in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet občine Tišina na 13. redni seji dne 21. 5. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
O D L O K A
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Tišina
1. člen
V odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 101/00) se za 25. členom odloka, doda nov 26. člen, ki se glasi:
»Občina Tišina z vsakim skrbnikom sklene pogodbo s katero se skrbnik zaveže, da bo plačeval letni prispevek za vzdrževanje in urejanje pokopališč ter ravnal v skladu z 32. členom odloka.
Pogodba mora poleg osnovnih podatkov pogodbenih strank vsebovati še ime in priimek pokojnih v posameznem grobu, ime pokopališča, številko groba in mere groba.
Pogodba za obstoječe grobove se z oskrbnikom podpiše za najmanj 5 let. Pogodba za novonastali grob pa se z oskrbnikom podpiše za najmanj 10 let, kolikor traja mirovalna doba.
V pogodbi je potrebno navesti osebo, ki prevzame vse odgovornosti in obveznosti v primeru poslovne nesposobnosti ali smrti oskrbnika.«
Vsi ostali členi se temu primerno preštevilčijo.
2. člen
Za 26. členom se doda novi 27. člen, ki se glasi:
»V primeru, da se za obstoječe grobove ne bo našlo oskrbnika oziroma nihče ne bo želel podpisati pogodbe in prevzeti vloge skrbnika, se spomenik in druga oprema groba odstrani, grob pa prekoplje in odda.«
Vsi ostali členi se temu primerno preštevilčijo.
Št. 032-16/04
Tišina, dne 3. junija 2004.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost