Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004

Kazalo

3131. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za zasnovo plinovodnega omrežja), stran 8551.

Na podlagi 23. in 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 11. seji dne 31. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za zasnovo plinovodnega omrežja)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03 in 70/03) za območje Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: Prostorski plan Mestne občine Ljubljana), ki se nanašajo na zasnovo plinovodnega omrežja.
2. člen
Plinovodno omrežje se na dveh odsekih na severnem delu Ljubljane dopolni z dvema primarnima visokotlačnima plinovodoma, ki sta namenjena transportu zemeljskega plina za oskrbo plinsko-parne elektrarne TE-TOL v Mostah in oskrbo plinske kogeneracije za kombinirano proizvodnjo toplotne in električne energije v JP ENERGETIKA v Šiški.
3. člen
V 8. točki »Kartografski del dolgoročnega plana« se karta: »09. ZASNOVA ENERGETSKEGA OMREŽJA, 092 Zasnova plinovodnega omrežja«, v merilu 1:50.000, spremeni tako, da se plinovodno omrežje dopolni, skladno z 2. členom tega odloka.
4. člen
Ta odlok je na vpogled na:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem,
– izpostavah Upravne enote Ljubljana in
– četrtnih skupnostih Šmarna gora, Šentvid, Posavje, Dravlje, Šiška, Bežigrad, Jarše in Moste.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določbe Družbenega plana občine Ljubljana Bežigrad za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 15/87 in Uradni list RS, št. 47/90, 27/92 in Uradni list RS, št. 62/93, 5/94, 10/94), Družbenega plana občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 45/86, 47/87, 48/87, 2/88, 23/88, 27/88, 19/89, 20/89 in Uradni list RS, št. 45/90, 20/91, 2/92, 49/92, 4/94) in Družbenega plana Ljubljana Občine Moste-Polje za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 39/86, 9/88 in Uradni list RS, št. 51/92, 56/92, 10/94) – v delih, ki so v nasprotju s tem odlokom in se nanašajo na območje Mestne občine Ljubljana.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-15/2004-3
Ljubljana, dne 31. maja 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost