Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004

Kazalo

3102. Odredba o dopolnitvi odredbe o merilih za določanje nagrad stečajnim upraviteljem, upraviteljem prisilne poravnave in likvidacijskim upraviteljem, stran 8533.

Na podlagi 19., 83. in prvega odstavka 182. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) izdaja ministrica za pravosodje
O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o merilih za določanje nagrad stečajnim upraviteljem, upraviteljem prisilne poravnave in likvidacijskim upraviteljem
1. člen
V Odredbi o merilih za določanje nagrad stečajnim upraviteljem, upraviteljem prisilne poravnave in likvidacijskim upraviteljem (Uradni list RS, št. 16/02 in 18/02) se za 13. členom doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
Nagrada, določena po tej odredbi, se poveča za davek na dodano vrednost, če je stečajni upravitelj, upravitelj prisilne poravnave oziroma likvidacijski upravitelj davčni zavezanec za ta davek.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Nagrade upraviteljem, o katerih do uveljavitve te uredbe še ni bilo odločeno, se odmerijo po tej odredbi.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-11-2/2004
Ljubljana, dne 7. junija 2004.
EVA 2004-2011-0029
Zdenka Cerar l. r.
Ministrica
za pravosodje

AAA Zlata odličnost