Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004

Kazalo

3101. Navodilo o obliki in tehničnih pogojih za vložitev zahteve za vpis podatkov v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, stran 8510.

Na podlagi 28. člena Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (Uradni list RS, št. 23/04) izdaja ministrica za pravosodje na predlog Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve in s soglasjem Notarske zbornice Slovenije
N A V O D I L O
o obliki in tehničnih pogojih za vložitev zahteve za vpis podatkov v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
To navodilo določa obliko in tehnične pogoje za vložitev zahteve za vpis podatkov v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (v nadaljnjem besedilu: register), ki jo vloži notar pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
II. OBLIKA IN TEHNIČNI POGOJI ZA VLOŽITEV ZAHTEVE
2. člen
Zahtevo za vpis podatkov v register vloži notar z uporabo informacijske tehnologije tako, da jo vloži v elektronski obliki z uporabo aplikacije za vnos podatkov v register.
3. člen
Za vložitev zahteve za vpis podatkov v register z uporabo informacijske tehnologije mora imeti notar izpolnjene naslednje tehnične pogoje:
1. Strojna oprema:
– kvalificirano potrdilo SIGEN-CA;
– procesor: minimalni razred procesorja Intel Pentium II;
– RAM: minimalno 128 MB, priporočeno 256 MB;
– ekran: minimalno 1024 x 768 točk in 256 barv;
– trdi disk: prostih 200 MB (vključno z inštalacijo);
– vnosne naprave: miška in tipkovnica.
2. Programska oprema:
– operacijski sistem: Windows 2000/XP;
– drugo: Microsoft Internet Explorer 5.01 ali novejši;
– Microsoft.NET framework 1.1;
– odjemalec RZPP.
4. člen
Zahtevo za vpis podatkov v register vloži notar v pisni obliki na obrazcu RZPP 1 – Zahteva za vpis podatkov o zastavni pravici na premičnini, ki je sestavni del tega navodila in je objavljen skupaj z njim.
Obrazec RZPP 1 je objavljen na spletnem portalu AJPES in je na voljo tudi v izpostavah AJPES.
Zahtevo iz prvega odstavka tega člena pošlje notar AJPES priporočeno po pošti ali pa jo predloži neposredno izpostavi AJPES, na območju katere ima notar sedež.
III. RAVNANJE V PRIMERU NEPOPOLNIH IN NEPRAVILNIH PODATKOV V ZAHTEVI ZA VPIS PODATKOV V REGISTER
5. člen
Če so podatki v zahtevi za vpis podatkov v register nepopolni, manjkajočih podatkov pa ni mogoče dobiti iz referenčnih registrov, AJPES najpozneje v treh dneh od prejema zahteve o tem obvesti notarja. Notarja obvesti na obrazcu RZPP 13 – Obvestilo o manjkajočih podatkih, ki je sestavni del tega navodila in je objavljen skupaj z njim.
Notar zahtevo za vpis podatkov v register dopolni z manjkajočimi podatki najpozneje v treh dneh po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka.
Če so podatki v zahtevi za vpis podatkov v register drugačni od podatkov v referenčnih registrih, AJPES najpozneje v treh dneh od prejema zahteve o tem obvesti notarja, da lahko vloži zahtevo za spremembo podatkov. Obvestilo se pošlje na obrazcu RZPP 15 – Obvestilo o neskladnosti podatkov, ki je sestavni del tega navodila in je objavljen skupaj z njim.
IV. PREHODNE DOLOČBE
6. člen
AJPES en mesec pred datumom začetka sprejemanja zahtev notarjev za vpis podatkov v register z uporabo informacijske tehnologije o tem obvesti Notarsko zbornico Slovenije.
V. KONČNA DOLOČBA
7. člen
To navodilo začne veljati 1. julija 2004.
Št. 713-3/02
Ljubljana, dne 15. junija 2004.
EVA 2004-2011-0035
Zdenka Cerar l. r.
Ministrica
za pravosodje
 
Soglašam!
Erika Braniselj l. r.
Predsednica
Notarske zbornice Slovenije

AAA Zlata odličnost