Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2004 z dne 18. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2004 z dne 18. 6. 2004

Kazalo

3019. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila, stran 8317.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odločba US, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZDARS-A) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
1. člen
V Uredbi o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 89/98, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00, 62/01, 93/01, 68/02, 86/02, 59/03 in 45/04), se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(Višina letnega povračila za uporabo cest po vrstah vozil)
Višina letnega povračila za uporabo cest se določi za posamezne vrste motornih vozil in priklopnih vozil glede na podatke, razvidne iz veljavnega prometnega dovoljenja in drugih evidenc ter listin, določenimi s predpisi o obračunu letnega povračila za uporabo cest, določi glede na naslednja merila in znaša za:
1. motorno kolo, trikolo s prostornino motorja nad 50 ccm in štirikolo (L3e-MOTORNO KOLO, L4e-MOTORNO KOLO, L5e-TRIKOLO in L7e-ŠTIRIKOLO) glede na prostornino njegovega motorja:
+---------------------------------+---------------+
|– do vključno 125 cm3      |2.585 tolarjev,|
+---------------------------------+---------------+
|– nad 125 cm3 do vključno 500 cm3|3.878 tolarjev,|
+---------------------------------+---------------+
|                 |5.160 tolarjev;|
|– nad 500 cm3          |        |
+---------------------------------+---------------+
2. vse vrste osebnih avtomobilov ter kombiniranih vozil za prevoz oseb in stvari (M1-OSEBNI AVTOMOBIL), razen vozil iz 3. točke tega člena, ter za bivalna motorna vozila (M1-OSEBNI AVTOMOBIL, M2-AVTOBUS, M3-AVTOBUS, N1-TOVORNO VOZILO, N2-TOVORNO VOZILO in N3-TOVORNO VOZILO, vsa z obliko nadgradnje: »SA-bivalno vozilo«), glede na prostornino njihovega motorja:
+-----------------------------------+----------------+
|– do vključno 1350 cm3       |11.623 tolarjev,|
+-----------------------------------+----------------+
|– nad 1350 cm3 do vključno 1800 cm3|17.429 tolarjev,|
+-----------------------------------+----------------+
|                  |25.820 tolarjev,|
|– nad 1800 cm3 do vključno 2500 cm3|        |
+-----------------------------------+----------------+
|– nad 2500 cm3           |46.480 tolarjev;|
+-----------------------------------+----------------+
3. vozilo avtošole (M1-OSEBNI AVTOMOBIL, M2-AVTOBUS, M3-AVTOBUS, N1-TOVORNO VOZILO, N2-TOVORNO VOZILO in N3-TOVORNO VOZILO, vsa z dodatnim opisom: »avtošola«) in pogrebno vozilo (M1-OSEBNI AVTOMOBIL z obliko nadgradnje: »SD-pogrebno vozilo«) 11.623 tolarjev;
4. avtobus (M2-AVTOBUS in M3-AVTOBUS), glede na število sedežev, za vsak sedež 771 tolarjev;
5. tovorno vozilo in specialno tovorno vozilo, namenjeno prevozu določenih tovorov (N1-TOVORNO VOZILO, N2-TOVORNO VOZILO in N3-TOVORNO VOZILO) ter kombinirano vozilo za prevoz denarja (N1-TOVORNO VOZILO z obliko nadgradnje SB-neprebojno vozilo), glede na največjo dovoljeno maso oziroma dovoljeno skupno maso:
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Največja dovoljena masa |Tolarjev|Dovoljena skupna masa     |
|             |    |(Pravilnik o dimenzijah, masah |
|             |    |in opremi vozil, Uradni list  |
|             |    |RS, št. 24/96 in 17/00; v   |
|             |    |nadaljnjem besedilu:      |
|             |    |pravilnik*)          |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|do vključno 4 t     | 27.760|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 4 t do vključno 5 t | 34.700|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 5 t do vključno 6 t | 41.640|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 6 t do vključno 7 t | 48.580|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 7 t do vključno 8 t | 55.520|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 8 t do vključno 9 t | 62.460|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 9 t do vključno 10 t | 69.400|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 10 t do vključno 11 t| 76.340|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 11 t do vključno 12 t| 83.280|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 12 t do vključno 13 t| 90.220|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 13 t do vključno 14 t| 97.160|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 14 t do vključno 15 t| 104.100|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 15 t do vključno 16 t| 111.040|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 16 t do vključno 17 t| 117.980|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 17 t do vključno 18 t| 124.920|1. točka 6. člena pravilnika  |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 18 t do vključno 19 t| 131.860|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 19 t do vključno 20 t| 138.800|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 20 t do vključno 21 t| 145.740|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 21 t do vključno 22 t| 152.680|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 22 t do vključno 23 t| 159.620|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 23 t do vključno 24 t| 166.560|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 24 t do vključno 25 t| 173.500|2.a točka 6. člena pravilnika |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 25 t do vključno 26 t| 180.440|2.b točka 6. člena pravilnika |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 26 t do vključno 27 t| 187.380|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 27 t do vključno 28 t| 194.320|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 28 t do vključno 29 t| 201.260|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 29 t do vključno 30 t| 208.200|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 30 t do vključno 31 t| 215.140|                |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
|Nad 31 t do vključno 32 t| 222.080|3. in 4. točka 6. člena    |
|             |    |pravilnika           |
+-------------------------+--------+-------------------------------+
 
  *1. točka 6. člena pravilnika: motorno vozilo z največ dvema osema
(dovoljena skupna masa do 18 t);
  2.a točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot dvema osema, razen
vozil iz 3. in 4. točke 6. člena pravilnika (dovoljena skupna masa do 25 t);
  2.b točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z dvojno osjo, z razmikom osi
1,3 m in več, vendar manjšim od 1,8 m, če je pogonska os opremljena z dvojnimi
kolesi in z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem oziroma, če je vsaka
pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi ter pri tem osna obremenitev posamezne
osi ne preseže 9.50 t (dovoljena skupna masa do 26 t); 2. in 4. točka 6. člena
pravilnika: motorna vozila z več kot tremi osmi: z dvema dvojnima osema,
katerih simetrali sta razmaknjeni najmanj 4 m; z dvema krmiljenima osema in
obremenitvijo dvojne osi, kot je navedeno za točko 2.b, ter katerih največja
dovoljena obremenitev ne presega 5 t na meter razdalje od simetrale najbolj
sprednje do simetrale najbolj zadnje osi; motorna vozila z več kot štirimi osmi
(dovoljena skupna masa do 32 t).
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke veljajo za tovorno bivalno vozilo (N1-TOVORNO VOZILO, N2-TOVORNO VOZILO in N3-TOVORNO VOZILO, vsa z obliko nadgradnje: »SA-bivalno vozilo«) določbe 2. točke tega člena, za tovorno vozilo za posebne namene: prodajalna, knjižnica in zabaviščno vozilo ter za prevoz čebel in prevoz konj (N1-TOVORNO VOZILO, N2-TOVORNO VOZILO in N3-TOVORNO VOZILO, vsa z dodatnim opisom:, »prodajalna«, »knjižnica« ali »zabaviščni« oziroma z dodatnim vpisom v potrdilu o skladnosti vozil: »za prevoz čebel«, »za prevoz konj«) pa veljajo določbe 8. točke tega člena.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za tovorno vozilo ali specialno tovorno vozilo (N1-TOVORNO VOZILO, N2-TOVORNO VOZILO in N3-TOVORNO VOZILO), katerega največja dovoljena masa (masa vozila z njegovo nosilnostjo) presega dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pravilnikom, plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso vozila po pravilniku;
6. vlečno vozilo – specialni vlačilec, specialni vlačilec z dvigalom in večnamenski vlačilec (N2-VLEČNO VOZILO in N3-VLEČNO VOZILO, oboje z obliko nadgradnje: »BD«) ter vlečno vozilo s polpriklopnikom – sedlasti vlačilec in sedlasti vlačilec z dvigalom (N2-VLEČNO VOZILO in N3-VLEČNO VOZILO, oboje z obliko nadgradnje: »BC«), glede na največjo dovoljeno maso skupine vozil, določeno na podlagi predpisane najmanjše moči motorja vlečnega vozila (4,41 kW/t skupne mase) za skupino vozil:
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|Moč motorja vlečnega vozila|Največja dovoljena masa skupine vozil|Tolarjev|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 52,92 kW        |do vključno 12 t           | 83.280|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 57,33 kW        |nad 12 t do vključno 13 t      | 90.220|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 61,74 kW        |nad 13 t do vključno 14 t      | 97.160|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 66,15 kW        |nad 14 t do vključno 15 t      | 104.100|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 70,56 kW        |nad 15 t do vključno 16 t      | 111.040|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 74,97 kW        |nad 16 t do vključno 17 t      | 117.980|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 79,38 kW        |nad 17 t do vključno 18 t      | 124.920|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 83,79 kW        |nad 18 t do vključno 19 t      | 131.860|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 88,20 kW        |nad 19 t do vključno 20 t      | 138.800|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 92,61 kW        |nad 20 t do vključno 21 t      | 145.740|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 97,02 kW        |nad 21 t do vključno 22 t      | 152.680|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 101,43 kW        |nad 22 t do vključno 23 t      | 159.620|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 105,84 kW        |nad 23 t do vključno 24 t      | 166.560|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 110,25 kW        |nad 24 t do vključno 25 t      | 173.500|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 114,66 kW        |nad 25 t do vključno 26 t      | 180.440|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 119,07 kW        |nad 26 t do vključno 27 t      | 187.380|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 123,48 kW        |nad 27 t do vključno 28 t      | 194.320|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 127,89 kW        |nad 28 t do vključno 29 t      | 201.260|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 132,30 kW        |nad 29 t do vključno 30 t      | 208.200|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 136,71 kW        |nad 30 t do vključno 31 t      | 215.140|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 141,12 kW        |nad 31 t do vključno 32 t      | 222.080|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 145,53 kW        |nad 32 t do vključno 33 t      | 229.020|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 149,94 kW        |nad 33 t do vključno 34 t      | 235.960|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 154,35 kW        |nad 34 t do vključno 35 t      | 242.900|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 158,76 kW        |nad 35 t do vključno 36 t      | 249.840|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 163,17 kW        |nad 36 t do vključno 37 t      | 256.780|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 167,58 kW        |nad 37 t do vključno 38 t      | 263.720|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|do 171,99 kW        |nad 38 t do vključno 39 t      | 270.660|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
|Nad 172,00 kW       |nad 39 t do vključno 40 t      | 277.600|
+---------------------------+-------------------------------------+--------+
 
  za prevoze v kombiniranem transportu (cesta/železnica) – 6. in 7. točka
pravilnika)*
 
+-------------+-------------------------+-------+
|do 180,81 kW |nad 40 t do vključno 41 t|284.540|
+-------------+-------------------------+-------+
|do 185,22 kW |nad 41 t do vključno 42 t|291.480|
+-------------+-------------------------+-------+
|do 189,83 kW |nad 42 t do vključno 43 t|298.420|
+-------------+-------------------------+-------+
|Nad 189,84 kW|nad 43 t do vključno 44 t|305.360|
+-------------+-------------------------+-------+
 
  * Triosno vlečno vozilo z dvoosnim ali triosnim polpriklopnikom, ki vozi v
kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri dovozu/odvozu do/od terminala, če
prevaža ISO zabojnik dolg 40 ft; če je polpriklopnik ojačan za prevoze v
nespremljanem kombiniranem prevozu; skupina vozil s petimi ali več osmi v
kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri dovozu/odvozu do/od terminala, če
je skupina vozil prilagojena prevozu zamenljivih tovorišč (dovoljena skupna
masa do 44 t).
Za polpriklopnik (O2-PRIKLOPNO VOZILO, O3-PRIKLOPNO VOZILO in O4-PRIKLOPNO VOZILO, vsa z obliko nadgradnje: »DA«), ki se registrira samostojno, se letno povračilo za uporabo cest ne plačuje.
Za skupino vozil iz te točke, katerih največja dovoljena masa (masa vlečnega vozila in polpriklopnika z njegovo nosilnostjo) presega dovoljeno skupno maso skupine vozil, določeno s pravilnikom, se plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso po pravilniku;
7. priklopno vozilo osebnih vozil in priklopno vozilo avtobusov, katerega največja dovoljena masa presega 750 kg, ter tovorno priklopno vozilo in specialno tovorno priklopno vozilo, ki je namenjeno prevozu določenih tovorov (O1-PRIKLOPNO VOZILO, O2-PRIKLOPNO VOZILO, O3-PRIKLOPNO VOZILO in O4-PRIKLOPNO VOZILO), glede na največjo dovoljeno maso oziroma dovoljeno skupno maso priklopnika:
+-------------------------+--------+--------------------------------------+
|Največja dovoljena masa |Tolarjev|Dovoljena skupna masa (po pravilniku)*|
+-------------------------+--------+--------------------------------------+
|do vključno 3.5 t    |  6.452|                   |
+-------------------------+--------+--------------------------------------+
|Nad 3.5 do vključno 4 t | 16.656|                   |
+-------------------------+--------+--------------------------------------+
|Nad 4 t do vključno 5 t | 20.820|                   |
+-------------------------+--------+--------------------------------------+
|Nad 5 t do vključno 6 t | 24.984|                   |
+-------------------------+--------+--------------------------------------+
|Nad 6 t do vključno 7 t | 29.148|                   |
+-------------------------+--------+--------------------------------------+
|Nad 7 t do vključno 8 t | 33.312|                   |
+-------------------------+--------+--------------------------------------+
|Nad 8 t do vključno 9 t | 37.476|                   |
+-------------------------+--------+--------------------------------------+
|Nad 9 t do vključno 10 t | 41.640|                   |
+-------------------------+--------+--------------------------------------+
|Nad 10 t do vključno 11 t| 45.804|                   |
+-------------------------+--------+--------------------------------------+
|Nad 11 t do vključno 12 t| 49.968|                   |
+-------------------------+--------+--------------------------------------+
|Nad 12 t do vključno 13 t| 54.132|                   |
+-------------------------+--------+--------------------------------------+
|Nad 13 t do vključno 14 t| 58.296|                   |
+-------------------------+--------+--------------------------------------+
|Nad 14 t do vključno 15 t| 62.460|                   |
+-------------------------+--------+--------------------------------------+
|Nad 15 t do vključno 16 t| 66.624|                   |
+-------------------------+--------+--------------------------------------+
|Nad 16 t do vključno 17 t| 70.788|                   |
+-------------------------+--------+--------------------------------------+
|Nad 17 t do vključno 18 t| 74.952|1. točka 6. člena pravilnika     |
+-------------------------+--------+--------------------------------------+
|Nad 18 t do vključno 19 t| 79.116|                   |
+-------------------------+--------+--------------------------------------+
|Nad 19 t do vključno 20 t| 83.280|                   |
+-------------------------+--------+--------------------------------------+
|Nad 20 t do vključno 21 t| 87.444|                   |
+-------------------------+--------+--------------------------------------+
|Nad 21 t do vključno 22 t| 91.608|                   |
+-------------------------+--------+--------------------------------------+
|Nad 22 t do vključno 23 t| 95.772|                   |
+-------------------------+--------+--------------------------------------+
|Nad 23 t do vključno 24 t| 99.936|2.c točka 6. člena pravilnika     |
+-------------------------+--------+--------------------------------------+
 
  * 1. točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z dvema osema (dovoljena
skupna masa do 18t);
  2.c točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z več kot dvema osema
(dovoljena skupna masa do 24 t);
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke veljajo za priklopno bivalno vozilo (O2-PRIKLOPNO VOZILO, O3-PRIKLOPNO VOZILO in O4-PRIKLOPNO VOZILO, vsa z obliko nadgradnje: »SE-bivalna prikolica«), za tovorno priklopno vozilo za posebne namene: prodajalna, knjižnica in zabaviščno vozilo ter za prevoz čebel in prevoz konj (O2-PRIKLOPNO VOZILO, O3-PRIKLOPNO VOZILO in O4-PRIKLOPNO VOZILO, vsa z dodatnim opisom: »prodajalna«, »knjižnica« oziroma »zabaviščni« ali dodatnim vpisom v potrdilu o skladnosti vozil: »za prevoz čebel«, »za prevoz konj«) določbe 9. točke te uredbe.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa presega dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pravilnikom, plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso priklopnega vozila po pravilniku;
8. delovno vozilo (N1-DELOVNO VOZILO, N2-DELOVNO VOZILO in N3-DELOVNO VOZILO), ne glede na skupno maso vozila 5.160 tolarjev.
Po tej točki se obračunava povračilo tudi za specialni vlačilec – UNIMOG;
9. delovno priklopno vozilo (O2-PRIKLOPNO VOZILO, O3-PRIKLOPNO VOZILO in O4-PRIKLOPNO VOZILO, vsa z dodatnim vpisom v potrdilu o skladnosti vozil: »delovno«), ne glede na skupno maso vozila 1.293 tolarjev.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2004.
Št. 245-00/2001-8
Ljubljana, dne 16. junija 2004.
EVA 2004-2411-0039
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost